Αναδυόμενες Tεχνολογίες

Ε.Ε.: Όλα τα συνδεδεμένα αντικείμενα θα πληρούν κανόνες κυβερνοασφάλειας

cybersecurity_europe

Ένα νομοθετικό πλαίσιο-ορόσημο, την Πράξη για την Κυβερνοανθεκτικότητα, το οποίο προβλέπει ότι κάθε συσκευή, που συνδέεται είτε με άλλη συσκευή είτε στο Διαδίκτυο, πρέπει να πληροί ένα μίνιμουμ επίπεδο κυβερνοασφάλειας, προωθεί η Ευρώπη.

Το νέο πλαίσιο κανόνων, επί του οποίου υπήρξε καταρχήν συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., προβλέπει ότι συσκευές, όπως οι συνδεδεμένες οικιακές κάμερες, τα “έξυπνα” ψυγεία, οι τηλεοράσεις και τα παιχνίδια, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλή πριν από την είσοδο τους στην αγορά.

Το σχέδιο κανονισμού θεσπίζει υποχρεωτικές απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων hardware και λογισμικού, ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλυπτόμενες απαιτήσεις, που απορρέουν από διαφορετικές νομοθετικές πράξεις στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με άλλη συσκευή ή δίκτυο. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις για τα προϊόντα, για τα οποία οι απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας καθορίζονται ήδη στους υφιστάμενους κανόνες της Ε.Ε., για παράδειγμα σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, την αεροπορία ή τα αυτοκίνητα.

Συμφωνία-ορόσημο

Ο προτεινόμενος κανονισμός επιτρέπει, επίσης, στους καταναλωτές να λαμβάνουν υπόψη την κυβερνοασφάλεια κατά την επιλογή και τη χρήση προϊόντων, που περιέχουν ψηφιακά στοιχεία.

“Η πρόταση αποσκοπεί να καλύψει τα κενά, να αποσαφηνίσει τους συνδέσμους και να καταστήσει την υφιστάμενη νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια πιο συνεκτική, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα με ψηφιακές συνιστώσες, για παράδειγμα τα προϊόντα του “διαδικτύου των πραγμάτων” (IoT), καθίστανται ασφαλή σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους”, αναφέρει σχετικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

“Το IoT και άλλα συνδεδεμένα αντικείμενα πρέπει να έχουν ένα βασικό επίπεδο κυβερνοασφάλειας όταν πωλούνται στην Ε.Ε., διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές προστατεύονται αποτελεσματικά από κυβερνοαπειλές. Αυτό αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ισπανική Προεδρία και ελπίζουμε να προωθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο”, σχολίασε ο Carme Artigas Brugal, Υφυπουργός Ψηφιοποίησης και Τεχνητής Νοημοσύνης της Ισπανίας.

Χρονοδιάγραμμα

Η συμφωνία επί της κοινής θέσης του Συμβουλίου (“εντολή διαπραγμάτευσης”) θα δώσει τη δυνατότητα στην ισπανική Προεδρία να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (“τριμερείς διαλόγους”) σχετικά με το τελικό κείμενο της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Θυμίζουμε ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις κοινές απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας στις συνδεδεμένες συσκευές αποτελεί πρωτοβουλία, που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από την Πρόεδρο της Επιτροπής κυρία von der Leyen στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2021.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα