e-Skills for Jobs 2014

e-Skills for Jobs 2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί την εκστρατεία e-Skills for Jobs 2104, που στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με την ανάγκη να βελτιώσουν τις ψηφιακές  δεξιότητες τους σε σχέση με την εργασία. Η εκστρατεία είναι μια απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες καταρτισμένους σε ψηφιακές δεξιότητες που - επί του παρόντος - δεν καλύπτεται, παρά το υψηλό επίπεδο της ανεργίας στην Ευρώπη.

Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Grand Coalition for Digital Jobs”, μια πανευρωπαϊκή συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων, που βοηθούν στην αντιμετώπιση του ελλείμματος στον αριθμό των ευρωπαίων πολιτών με επαγγελματικές ψηφιακές δεξιότητες και στην αξιοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) .

Ο κύριος στόχος της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την απασχόληση, καθώς και άλλες ευκαιρίες, που είναι διαθέσιμες για τα άτομα με ψηφιακές δεξιότητες - εκείνους όσους ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Από κοινού, αγορά, εκπαιδευτικοί φορείς και δημόσιες αρχές θα υλοποιήσουν ένα μεγάλο και ποικίλο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων - καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου - για ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και δεξιοτήτων. Η εκστρατεία αυτή συντονίζεται από τον DIGITALEUROPE και το European Schoolnet, σε συνεργασία με εκατοντάδες εθνικούς και πανευρωπαϊκούς εταίρους και πολλούς μεγάλους εταίρους από τη βιομηχανία πληροφορικής.

Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για τους επαγγελματίες, που εργάζονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τους νέους και τους ανέργους, που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Είναι, επίσης, ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, που χρειάζονται υψηλής ειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό. Ενώ η Ευρώπη παλεύει με μια παρατεταμένη οικονομική ύφεση, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες περισσότερο από ποτέ για να βοηθήσουν την οικονομία της Ευρώπης να σταθεί και πάλι στα πόδια της. Οι άνθρωποι με δυνατές ψηφιακές δεξιότητες θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στο να γίνει η Ευρώπη ένα καινοτόμο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του 2014, η εκστρατεία e-Skills for Jobs 2014 θα τρέξει σε 30 χώρες της Ευρώπης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο).

Στην Ελλάδα
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως Εθνικός εταίρος για την Ελλάδα, συμμετέχει στην πρωτοβουλία e-Skills Week από το 2009 και στηρίζει θερμά τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο αυτό, συντονίζει όλες τις ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, που συμπεριλαμβάνουν προπαρασκευαστικές συναντήσεις εργασίας, κεντρικές εκδηλώσεις, ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του κοινού, υλοποίηση δράσεων με τα αρμόδια υπουργεία, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς για την ανάδειξη των ψηφιακών δεξιοτήτων. Παράλληλα, δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σχολεία και μαθητές θα συνεργαστούν από κοινού για την οργάνωση μια σειράς δράσεων, όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, επισκέψεις σχολείων και διαγωνισμούς, προκειμένου να αναδείξουν τη σπουδαιότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων στη σημερινή κοινωνία και το ευρύ φάσμα ευκαιριών απασχόλησης στην αγορά των ΤΠΕ.

Έχοντας αποκτήσει, πλέον, σημαντική εμπειρία και από τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο DIGITALEUROPE, ο EITO και ο WITSA, ο ΣΕΠΕ συμμετέχει στη συν-διαμόρφωση της νέας δράσης e- Skills for Jobs 2014, που υλοποιείται  από τον Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2014.

Ενδεικτικά, για την Ελλάδα, οι δράσεις που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του e- Skills for Jobs 2014, από τον ΣΕΠΕ, σε συνεργασία με άλλους φορείς, για το 2014 είναι οι ακόλουθες: e-Skills for Jobs 2014 Grand Event, e-Skills for Jobs 2014 Press Workshops/ Activities, Women & Girls Go Digital, Kodu Kup Europe, Cluster Event (Bulgaria, Cyprus & Greece), Ennovation 2014, e-Skills Days, e-Skills for Jobs @ The Mall Athens, e-Skills and the role of SNE, Cisco Connect 2014, Tech forum: Skills for New Jobs.

Κομβικό σημείο της πρωτοβουλίας e-Skills for Jobs 2014 αποτέλεσε η διοργάνωση από τον ΣΕΠΕ του e-Skills for Jobs Grand Event, στις 6 Μαΐου 2014 στην Αθήνα, το οποίο είχε ενταχθεί στις δράσεις της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και ήταν η εναρκτήρια εκδήλωση της καμπάνιας σε 30 χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία της Ε.Ε. Στο e-Skills for Jobs Grand Event συμμετείχαν υψηλού κύρους προσωπικότητες απ’ όλη την Ευρώπη και οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους σχετικά με την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό του e-Skills for Jobs Grand Event υπογράφηκε το πρωτόκολλο συνεργασίας “Εθνική Συμμαχία για την Ψηφιακή Οικονομία” μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΣΕΠΕ, με στόχο τη διάχυση της ψηφιακής τεχνολογίας στην κοινωνία και την ανάδειξη των ευκαιριών που προσφέρει η βιομηχανία ΤΠΕ στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αν θέλετε να δείτε τον πλήρη κατάλογο των εκδηλώσεων που προγραμματίζονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας “e-Skills for Jobs 2014” σε όλη την Ευρώπη, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Μύριαμ Βασιλειάδου, Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης & Προώθησης Δράσεων ΣΕΠΕ, info@sepe.gr, 21 0924 9540 - 21 0924 9541

 www.eskills4jobs.gr

 eskills-week.ec.europa.eu

Τελευταία νέα