eSkills for Jobs 2015 - 2016

eSkills for Jobs 2015 - 2016
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης “e-Skills for Jobs” (Ψηφιακές δεξιότητες για την απασχόληση), η οποία θα πραγματοποιηθεί τα έτη 2015 και 2016. Η εκστρατεία αυτή, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη των πολιτών να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες τους στην εργασία. Η εκστρατεία “e-skills for jobs 2015-2016” είναι μια απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία μέχρι σήμερα δεν ικανοποιείται, παρά τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας στην Ευρώπη.

Η εκστρατεία είναι ευθυγραμμισμένη με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “Grand Coalition for Digital Jobs”, μια πανευρωπαϊκή σύμπραξη πολλών ενδιαφερομένων μερών, που βοηθά στην αντιμετώπιση του ελλείμματος του αριθμού των ευρωπαίων πολιτών με επαγγελματικές δεξιότητες ΤΠΕ και την αξιοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας θέσεων εργασίας στον κλάδο ΤΠΕ.

Οι ψηφιακές δεξιότητες (e-Skills) είναι απαραίτητες για τους επαγγελματίες που εργάζονται σε μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, για τους νέους και τους ανέργους που επιθυμούν να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό. Επίσης, είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται ένα υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό. Ενώ η Ευρώπη παλεύει με μια παρατεταμένη οικονομική ύφεση, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι περισσότερο απαραίτητες από ποτέ, για να βοηθήσουν στην ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι άνθρωποι με αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες θα έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη της Ευρώπης ως ένα καινοτόμο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Κεντρικό στόχο της εκστρατείας, που θα υλοποιηθεί σε 22 ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία), αποτελεί η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πάνω στις δυνατότητες που υπάρχουν για εκπαίδευση, κατάρτιση, εύρεση εργασίας - αλλά και άλλες ευκαιρίες που δημιουργούνται - για τους ανθρώπους που διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες - εκείνους δηλαδή που γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Από κοινού, βιομηχανία, φορείς εκπαίδευσης και δημόσιες αρχές θα υλοποιήσουν ένα μεγάλο και ποικίλο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων το 2015 και το 2016. Το συγκεκριμένο πρόγραμμά θα ενημερώσει φοιτητές, ανέργους, επαγγελματίες των ΤΠΕ και των ΜμΕ σχετικά με το ευρύ φάσμα των ευκαιριών που προσφέρουν οι θέσεις εργασίας, που σχετίζονται με τις ΤΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, θα πραγματοποιηθούν τέσσερις κεντρικές εκδηλώσεις που συνδέονται με τις Προεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και τη Σλοβακία.

Η εκστρατεία συντονίζεται από τον DIGITALEUROPE και το European Schoolnet σε συνεργασία με εκατοντάδες εθνικούς και πανευρωπαϊκούς εταίρους.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ΣΕΠΕ, ως Εθνικός εταίρος για την Ελλάδα, συμμετέχει στην πρωτοβουλία e-Skills Week από το 2009 και στηρίζει θερμά τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο αυτό, συντονίζει όλες τις ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, που συμπεριλαμβάνουν προπαρασκευαστικές συναντήσεις εργασίας, κεντρικές εκδηλώσεις, ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του κοινού, υλοποίηση δράσεων με τα αρμόδια υπουργεία, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς για την ανάδειξη των ψηφιακών δεξιοτήτων. Παράλληλα, δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σχολεία και μαθητές θα συνεργαστούν από κοινού για την οργάνωση μια σειράς δράσεων, όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, επισκέψεις σχολείων και διαγωνισμούς, προκειμένου να αναδείξουν τη σπουδαιότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων στη σημερινή κοινωνία και το ευρύ φάσμα ευκαιριών απασχόλησης στην αγορά των ΤΠΕ.

Έχοντας αποκτήσει, πλέον, σημαντική εμπειρία και από τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο DIGITALEUROPE, ο EITO και ο WITSA, ο ΣΕΠΕ συμμετέχει στη συν-διαμόρφωση της νέας δράσης e-Skills, που υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι το Δεκέμβριο του 2016.

Για την Ελλάδα, οι δράσεις που είχαν ενταχθεί στο πλαίσιο του e-Skills for Jobs 2014, από τον ΣΕΠΕ, σε συνεργασία με άλλους φορείς, ήταν οι ακόλουθες: e-Skills for Jobs 2014 Grand Event, e-Skills for Jobs 2014 Press events, Tech Open 2014, Tech forum: e-Skills for New Jobs, e-Skills and the role of Special Need Education, e-nnovation 2014, e-Skills Days και South-East Cluster Event.

Κομβικό σημείο, στο πλαίσιο της δράσης, αποτέλεσε η διοργάνωση από το ΣΕΠΕ του e-Skills for Jobs 2014 Grand Event, στις 6 Μαΐου 2014 στην Αθήνα, το οποίο είχε ενταχθεί στις δράσεις της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή υψηλού κύρους προσωπικοτήτων από όλη την Ευρώπη (Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι και Πολιτικοί, Επιχειρηματίες και Στελέχη όλων των κλάδων της οικονομίας, Φοιτητές, Μαθητές, Ακαδημαϊκοί, Δημοσιογράφοι, κ.ά.), οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τους στόχους της Digital Agenda 2020.

Στο πλαίσιο αυτό του e-Skills for Jobs Grand Event υπογράφηκε το πρωτόκολλο συνεργασίας “Εθνική Συμμαχία για την Ψηφιακή Οικονομία” μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΣΕΠΕ, με στόχο τη διάχυση της ψηφιακής τεχνολογίας στην κοινωνία και την ανάδειξη των ευκαιριών που προσφέρει η βιομηχανία ΤΠΕ στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Μύριαμ Βασιλειάδου, Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης & Προώθησης Δράσεων ΣΕΠΕ, info@sepe.gr, 21 0924 9540 - 21 0924 9541.