Ο ΣΕΠΕ είναι Μέλος Διεθνών Οργανισμών

Ο ΣΕΠΕ είναι Μέλος Διεθνών Οργανισμών

Ο ΣΕΠΕ βρίσκεται στην αιχμή των διεθνών εξελίξεων ως μέλος του DIGITALEUROPE και του WORLD INNOVATION, TECHNOLOGY AND SERVICES ALLIANCE (WITSA). Συμμετέχει σε δραστηριότητες και σε επιτροπές και των δύο οργανισμών και από τη θέση του ενεργού μέλους εκφράζει και προωθεί τις θέσεις των ελληνικών επιχειρήσεων Ψηφιακής Τεχνολογίας. 

Ο DIGITALEUROPE είναι o κορυφαίος Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανίας Ψηφιακής Τεχνολογίας που εκπροσωπεί βιομηχανίες που μετασχηματίζονται ψηφιακά στην Ευρώπη. Υποστηρίζει ένα ρυθμιστικό περιβάλλον που επιτρέπει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στους πολίτες να ευημερούν από τις ψηφιακές τεχνολογίες. 

Μαζί με τα μέλη, ο DIGITALEUROPE διαμορφώνει τις θέσεις πολιτικής του κλάδου σε όλα τα σχετικά νομοθετικά θέματα και συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή των σχετικών πολιτικών της ΕΕ. Αντιπροσωπεύει περισσότερες από 45.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και επενδύουν στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει 102 εταιρείες που είναι παγκόσμιοι ηγέτες στον τομέα δραστηριότητάς τους, καθώς και 41 εθνικούς επαγγελματικούς συνδέσμους, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΕΠΕ, από όλη την Ευρώπη.   

Ο WITSA είναι η κορυφαία κοινοπραξία εθνικών επαγγελματικών συνδέσμων τεχνολογίας από 80 και πλέον χώρες. Ιδρύθηκε το 1978 και σήμερα τα μέλη του αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας αγοράς Τεχνολογίας.

Ως η κορυφαία αναγνωρισμένη φωνή της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνολογίας, ο WITSA στοχεύει να οδηγήσει τον μετασχηματισμό και να αναπτύξει τη βιομηχανία δεδομένου ότι η τεχνολογία είναι ο βασικός μοχλός της παγκόσμιας οικονομίας.

O WITSA είναι ο διοργανωτής του ετήσιου WITSA World Congress on Innovation and Technology (WCIT), από το 1978. Το 2004 ο ΣΕΠΕ διοργάνωσε το 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πληροφορικής στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες για το WCIT 2004, μπορείτε να αναζητήσετε στη διεύθυνση:  WCIT 2004

Επίσης, ο WITSA διοργανώνει τα WITSA Global Innovation and Tech Excellence Awards. Ο ΣΕΠΕ στηρίζει διαχρονικά και ενεργά τις υποψηφιότητες για τα “WITSA Global Innovation and Tech Excellence Awards”, με κύριο στόχο να φέρει στο προσκήνιο πρωτοβουλίες, εφαρμογές, αλλά και επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες θα προβάλουν παγκοσμίως το σύγχρονο ψηφιακό πρόσωπο της χώρας, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τις δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Οι ελληνικές υποψηφιότητες λαμβάνουν πολλά περισσότερα βραβεία από πολλές αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες θεωρούνται ψηφιακές υπερδυνάμεις.