Εγγραφή Νέου Μέλους

Μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) μπορούν να γίνουν Επιχειρήσεις ή Σύνδεσμοι σύμφωνα με το άρθρο 4. του καταστατικού του ΣΕΠΕ, όπου μπορείτε να αναζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία του Συνδέσμου. Τα Μέλη του ΣΕΠΕ διακρίνονται σε: Τακτικά, Ειδικά, Έκτακτα και Επίτιμα.  

Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε την αντίστοιχη κατηγορία στην οποία ανήκετε, στη συνέχεια να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά τα πεδία της Αίτησης Εγγραφής Νέου Μέλους και να καταχωρήσετε τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση. Την αίτηση πρέπει να συνοδεύει η Εισφορά Εγγραφής στον ΣΕΠΕ η οποία ανέρχεται στο ποσό των €300, με κατάθεση στην τράπεζα Alpha Bank, IBAN: GR51 0140 1490 1490 0232 0001 224 - SWIFT/BIC: CRBAGRAA, έχοντας ως αιτιολογία την Επωνυμία σας.  

Με την αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα λάβετε οδηγίες στο email που δηλώσατε για τις απαραίτητες ενέργειες σας (εκτύπωση και υπογραφές) που απαιτούνται για την οριστικοποίηση της υποβολής.  

Η Αίτηση Εγγραφής, μετά από έλεγχο του Νομικού Τμήματος του Συνδέσμου, θα συμπεριληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ προς έγκριση. Σε περίπτωση έγκρισης, θα ειδοποιηθείτε από τον Σύνδεσμο και θα πρέπει να καταβάλλετε την Ετήσια Συνδρομή σας. Περισσότερες πληροφορίες για τα ποσά της ετήσιας συνδρομής των Μελών του ΣΕΠΕ μπορείτε να βρείτε εδώ.