Αναδυόμενες Tεχνολογίες

Η έλλειψη εμπιστοσύνης, βασικό εμπόδιο για τη μαζική υιοθέτηση του GenAI

ai-artificial-3

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζει να κινείται η υιοθέτηση του Generative AI, με τις εταιρείες, παγκοσμίως, να βλέπουν στην τεχνητή νοημοσύνη έναν τρόπο να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους και να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους. Σήμερα, σχεδόν οι μισές εταιρείες (47%) δηλώνουν ότι κινούνται γρήγορα ως προς την υιοθέτησή του, ενώ για τις επιχειρήσεις που έχουν πολύ υψηλή τεχνογνωσία, το ποσοστό ανέρχεται στο 73%.

Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte για το Generative AI, οι επιχειρήσεις πλέον αποκτούν σταδιακά σχέση εμπιστοσύνης με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, με τα τρία τέταρτα (72%) των στελεχών παγκοσμίως να δηλώνουν ότι η εμπιστοσύνη της εταιρείας τους απέναντι σε όλες τις μορφές ΑΙ έχει αυξηθεί, μετά την εμφάνιση του Generative AI το 2022.

Πάντως, τα θέματα εμπιστοσύνης δεν έχουν ακόμη πλήρως λυθεί. Για την ακρίβεια, η έλλειψη εμπιστοσύνης παραμένει ένα από τα κύρια εμπόδια για την υιοθέτηση του GenAI σε μεγάλη κλίμακα, με την κατάκτησή της να εκλαμβάνεται από τα στελέχη των εταιρειών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υιοθέτησή του.

Ωστόσο, οι ανησυχίες γύρω από την εμπιστοσύνη και τα ρίσκα, που προκύπτουν, δεν επιβραδύνουν την υιοθέτηση του Generative AI για τους πιο ειδικούς. Σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte, οι εταιρείες με υψηλή εξειδίκευση δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη διαφάνεια προς τους εργαζόμενους και εστιάζουν στην ποιότητα των δεδομένων εισόδου και τη διασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων.

Generative AI και παραγωγικότητα

Η έρευνα της Deloitte τονίζει ότι η υιοθέτησή του Generative AI προχωρά γρήγορα, σημειώνοντας, πάντως, ότι το “κλειδί” για μεγαλύτερη πρόοδο είναι η πραγματοποίηση οργανωτικών αλλαγών. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις θεωρούν τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας μακράν τα κορυφαία οφέλη από την υιοθέτηση του Generative AI.

Πολλές εταιρείες αναφέρουν ότι επιτυγχάνουν τους στόχους που επιδιώκουν σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι ακόμη σε μεγάλο. Οι οργανισμοί με πολύ υψηλή τεχνογνωσία, ως προς το Generative AI, αναφέρουν ότι επιτυγχάνουν τα προσδοκώμενα οφέλη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, με το 70% να αναφέρει ότι έχουν βελτιώσει τα υπάρχοντα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και το 63% ότι έχουν ενθαρρύνει την καινοτομία και την ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό.

Με την εξοικονόμηση που προκύπτει από τις πρωτοβουλίες Generative AI, οι οργανισμοί επιδιώκουν να δημιουργήσουν αξία και από τις δύο πλευρές - το 45% σχεδιάζει να επενδύσει τις αποταμιεύσεις σε ευκαιρίες καινοτομίας, ενώ το 43% να βελτιώσει τις λειτουργίες σε ολόκληρη την επιχείρησή του.

Αλλαγές στην εργασία

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρείες με υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας γύρω από το Generative AI παρουσιάζουν μεγαλύτερη πρόοδο προς την ανάπτυξη, τη δημιουργία αξίας, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των οργανισμών επιδιώκουν να αλλάξουν τις στρατηγικές τους για το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στα επόμενα δύο χρόνια λόγω του Generative AI, δίνοντας έμφαση στην αλλαγή των διαδικασιών εργασίας, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση.

Πάντως, σχεδόν τέσσερις στους 10 (37%) ηγέτες ανέφεραν ότι οι οργανισμοί τους ήταν ελάχιστα ή καθόλου προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες του ανθρώπινου δυναμικού τους, σχετικά με την υιοθέτηση του Generative AI. Ωστόσο, οι ίδιοι έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται.

Επιπλέον, πολλοί οργανισμοί επιδιώκουν να αυξήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους βραχυπρόθεσμα λόγω των πρωτοβουλιών τους για το Generative AI, με το 39% να επιδιώκει αύξηση μέσα στους επόμενους 12 μήνες (και το 38% να σκοπεύει να διατηρήσει τον αριθμό των εργαζομένων του αμετάβλητο).

“Οι εταιρείες, που γνωρίζουν από τεχνητή νοημοσύνη, σήμερα ξεπερνούν το στάδιο του ενθουσιασμού με το Generative AI και εξετάζουν, πλέον, το πώς θα παρακάμψουν τα τεχνικά και οργανωτικά εμπόδια για να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη”, αναφέρει η μελέτη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα