Ετήσια Συνδρομή Μελών

Σύμφωνα με το άρθρο 6. του καταστατικού του ΣΕΠΕ, τo μέλος του ΣΕΠΕ υποχρεούται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, να καταβάλει στο ταμείο του Συνδέσμου την ετήσια συνδρομή του.

Τα ποσά της ετήσιας συνδρομής των Μελών ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου που εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, η οποία ορίζει και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

Μέλη ΣΕΠΕ

Τα Μέλη του ΣΕΠΕ που έχουν υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής διακρίνονται σε:

  • Τακτικά (Επιχειρήσεις με δραστηριότητα Ψηφιακής Τεχνολογίας - ΤΠΕ στην Ελλάδα)
  • Έκτακτα (Επιχειρήσεις λοιπών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα)
  • Ειδικά (Σύνδεσμοι επιχειρήσεων Ψηφιακής Τεχνολογίας - ΤΠΕ στην Ελλάδα και Επιχειρήσεις με δραστηριότητα Ψηφιακής Τεχνολογίας - ΤΠΕ με παρουσία στην Ευρώπη)

Τρόποι Πληρωμής της συνδρομής για Τακτικά και Έκτακτα μέλη

  1. Με κατάθεση του ακριβούς ποσού της συνδρομής σας (χωρίς το συνυπολογισμό της προμήθειας καταθέσεως) και με αναγραφή της επωνυμίας σας στις παρατηρήσεις. Αριθμός λογαριασμού στην ALPHA BANK: 149002320001224 IBAN: GR51 0140 1490 1490 0232 0001 224.
  2. Με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, κατόπιν επικοινωνίας.
  3. Με επιταγή προς τον ΣΕΠΕ.

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τα ποσά της ετήσιας συνδρομής ανάλογα με την κατηγορία μέλους στην οποία ανήκετε.

Τακτικό Μέλος (PDF)

Έκτακτο Μέλος (PDF)