Έρευνες - Μελέτες

Το 33,8% των χρηστών του Διαδικτύου στην Ελλάδα κάνει online αγορές

ecommercenew

Αυξανόμενο βαίνει το ποσοστό των Ελλήνων χρηστών του Ίντερνετ, που δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές αγορές. Πλέον, περίπου τρεις στους δέκα χρήστες του Διαδικτύου (ποσοστό 33,8%), ηλικίας 16 – 74 ετών, κάνουν κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών µέσω του Ίντερνετ (στοιχεία για το 1ο τρίμηνο του 2015). Μάλιστα, το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 14,6% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ σε επίπεδο πενταετίας (2010-2015), καταγράφει άνοδο 83,7%. Στον αντίποδα, το ποσοστό εκείνων, που δεν έχουν πραγματοποιήσει ποτέ αγορές ή παραγγελίες αγαθών µέσω του Διαδικτύου, καταγράφει μείωση 28,9% και διαμορφώνεται από 70,9% το 2010 σε 50,4% το 2015.


Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 14,6% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ σε επίπεδο πενταετίας (2010-2015), καταγράφεται άνοδος κατά 83,7%Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, την οποία δημοσιοποίησε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με την έρευνα, η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων καταναλωτών και συγκεκριμένα το 75,2%, επιλέγει να κάνει τις ηλεκτρονικές αγορές του από εγχώριες επιχειρήσεις, το 31,3% από άλλες χώρες της Ε.Ε. και το 17,9% από χώρες εκτός Ε.Ε., με το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τη χώρα προέλευσης να ανέρχεται σε 4,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πέντε στα δέκα άτομα (53,8%), που έκαναν ηλεκτρονικές αγορές το 1ο τρίμηνο του 2015, πλήρωσαν αντίτιμο έως €99 για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που απέκτησαν.

Προβλήματα
Στο μεταξύ, μειούμενο βαίνει το ποσοστό των Ελλήνων online αγοραστών, που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα κατά τις ηλεκτρονικές αγορές. Συγκεκριμένα, ποσοστό 15,4% όσων πραγματοποίησαν αγορές ή παραγγελίες µέσω Διαδικτύου, τη χρονική περίοδο Απριλίου 2014 - Μαρτίου 2015, αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Το συχνότερο εξ αυτών ήταν ο μεγαλύτερος - από τον ενδεικνυόμενο - χρόνος παράδοσης (6%), η παράδοση κατεστραμμένων ή λάθος προϊόντων (3,3%) και τεχνική βλάβη στην ιστοσελίδα κατά την ώρα της παραγγελίας ή της πληρωμής με 3,1%.


Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Εμπόδια
Για όσους δεν έχουν κάνει ηλεκτρονικές αγορές ή τις έκαναν πριν τον Απρίλιο 2014, βασική αιτία είναι ότι προτιμούν να αγοράζουν τα προϊόντα οι ίδιοι και να τα βλέπουν, καθώς έχουν εμπιστοσύνη σε συγκεκριμένα καταστήματα. Θέμα ασφάλειας και ανησυχία να δώσει στοιχεία πιστωτικής κάρτας ανέφερε το 24,6%, έλλειψη των απαιτούμενων δεξιοτήτων το 19,8% και έλλειψη κάρτας, χρεωστικής, πιστωτικής ή άλλης το 19,5%.

Αναλύοντας το προφίλ όσων πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, η έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής διαπιστώνει ότι το 54,2% είναι άνδρες και το 45,8% γυναίκες, με το 29,7% να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 35 - 44 ετών. Αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης, το 51,3% έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, το 40,6% μεσαίο και το 8,1% έχει χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν τη χρονική περίοδο Απριλίου 2014 - Μαρτίου 2015, στην πρώτη θέση είναι τα είδη ένδυσης και υπόδησης - αθλητικά είδη (47,6%) και οι ηλεκτρονικές συσκευές (26,3%).

Ασφάλεια συναλλαγών
Στο μεταξύ, σύμφωνα µε τα αποτελέσματα της έρευνας, περισσότεροι από 7 στους 10 (74,1%) από όσους χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο κατά την χρονική περίοδο Απριλίου 2014 - Μαρτίου 2015, δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα, σε επίπεδο πενταετίας, καταγράφεται αύξηση 40,9% στο ποσοστό του πληθυσμού που δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα.

Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν όσοι χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο παραμένει το ίδιο σε σχέση µε το 2010 και αφορά την προσβολή από ιούς µε αποτέλεσμα απώλεια δεδομένων ή χρόνου (2015:24,7%, 2010:34,0%).

Οι δραστηριότητες οι οποίες απετράπησαν, λόγω θεμάτων ασφαλείας, ήταν, κυρίως, οι τραπεζικές συναλλαγές, η παροχή προσωπικών πληροφοριών σε online ιστοσελίδες κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης και οι ηλεκτρονικές παραγγελίες ή αγορές. Σύμφωνα µε την έρευνα, η μεγαλύτερη αύξηση (+102,2%), σε σχέση µε το 2010, καταγράφηκε στο ποσοστό του πληθυσμού που περιόρισε ή απέφυγε να δώσει προσωπικές πληροφορίες σε online ιστοσελίδες κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης. Αντίστοιχα, η μεγαλύτερη μείωση (-34,8%) καταγράφεται στο ποσοστό του πληθυσμού που “φορτώνει” λογισµικό, αρχεία µουσικής, video, παιχνίδια.


Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή