Έρευνες - Μελέτες

Οι κραδασμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να κοστίσουν στο ΑΕΠ της Ευρώπης €920 δισ.

peopleworkk23

Σημαντικούς κραδασμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα συνεχίζει να προκαλεί η πανδημική κρίση και - πλέον - η πολεμική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σωρευτικά σε πιθανή απώλεια €920 δισ. στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης έως το 2023.

 

Οι προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν να οδηγήσουν σε πιθανή απώλεια €920 δισ. στο ΑΕΠ στην Ευρωζώνη έως το 2023Σύμφωνα με μελέτη της Accenture, η πιθανή αυτή απώλεια αντιστοιχεί στο 7,7% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης για το 2023. Ήδη, όπως διαπιστώνει η μελέτη “From Disruption to Reinvention – The future of supply chains in Europe”, οι κραδασμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα, που σχετίζονται με τον COVID-19, έφεραν στις οικονομίες της Ευρωζώνης απώλειες €112,7 δισ. σε επίπεδο ΑΕΠ το 2021.

 

Μάλιστα, πριν από τον πόλεμο, η έλλειψη αποθεμάτων, τα προβλήματα στα logistics και οι πληθωριστικές πιέσεις υπονόμευαν ήδη την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη. Ωστόσο. η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση.

 

Για παράδειγμα, οι ελλείψεις σε ημιαγωγούς, φαινόμενο που αναμενόταν να διορθωθεί το 2ο εξάμηνο του 2022, εκτιμάται πλέον ότι θα συνεχιστεί και το 2023. Ένας παρατεταμένος πόλεμος θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω απώλειες του ΑΕΠ έως και €318 δισ. το 2022 και €602 δισ. το 2023, ενώ ο πληθωρισμός θα μπορούσε να φτάσει το 7,8% το 2022 προτού υποχωρήσει το 2023.

 

Ο ρόλος του πολέμου

“Ενώ πριν από τον πόλεμο αναμενόταν κάποιου είδους ομαλοποίηση στην εφοδιαστική αλυσίδα στο 2ο εξάμηνο του 2022, τώρα πια δεν περιμένουμε να συμβεί πριν από το 2023, ίσως ούτε μέχρι το 2024, ανάλογα πάντα με το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος”, τονίζει η μελέτη.

 

Η επίλυση των ζητημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας θα είναι κρίσιμη για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη μελέτη, έως και το 30% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της Ευρωζώνης βασίζεται σε λειτουργικές διασυνοριακές αλυσίδες εφοδιασμού.

Η μελέτη σημειώνει ότι απαιτείται επανεφεύρεση της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας. Μέχρι τώρα, οι αλυσίδες εφοδιασμού είχαν σχεδιαστεί, κυρίως, για τη βελτιστοποίηση του κόστους.

 

Στο σημερινό κόσμο, όμως, οφείλουν να είναι πιο ανθεκτικές και ευέλικτες για να ανταποκρίνονται σε ένα αυξανόμενα αβέβαιο περιβάλλον και παράλληλα να αποτελούν βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, λειτουργώντας ως βάση για μελλοντική ανάπτυξη.

 

Η σημασία των data

“Η ορατότητα σε όλο το μήκος και το βάθος των δικτύων εφοδιασμού, είναι κρίσιμης σημασίας. Οι εταιρείες πρέπει να περάσουν από μια “just-in-time” σε μια “just-in-case” προσέγγιση, να διαφοροποιήσουν τις βάσεις εφοδιασμού, να σχεδιάσουν εναλλακτικές διαδρομές για τη μεταφορά εμπορευμάτων, να δημιουργήσουν ευέλικτα κέντρα διανομής και να διατηρούν αποθέματα”, αναφέρει σχετικά η μελέτη.

 

Όπως διαπιστώνουν οι συντάκτες της, το κλειδί είναι η επένδυση σε νέες τεχνολογίες για την καλύτερη αξιοποίηση δεδομένων (π.χ. ψηφιακά δίδυμα) σε όλο το Cloud Continuum, το οποίο παρέχει τεράστια υπολογιστική ισχύ με οικονομικά αποδοτικό, ευέλικτο και βιώσιμο τρόπο.