Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Η SoftOne υπερήφανος χορηγός του Μαραθωνίου Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon

softone

Η SoftOne, κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης καινοτόμων συστημάτων ERP/CRM και πρωτοποριακών cloud υπηρεσιών, υποστηρίζει δυναμικά και συμμετέχει στο Μαραθώνιο Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon, που διοργανώνεται (υβριδικά) στις 19 και 20 Φεβρουαρίου 2022, από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με την CrowdPolicy. Πρόκειται για μία τεχνολογική δράση ανοιχτής καινοτομίας, με στόχο την ενεργοποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.


Τα διακεκριμένα στελέχη της Διεύθυνσης Web & Mobile R&D της SoftOne συμμετέχουν ως μέλη της επιτροπής αξιολόγησης αλλά και ως μέντορες στο Μαραθώνιο Καινοτομίας, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τους συμμετέχοντες σε επίπεδο σχεδιασμού και διαμόρφωσης της βασικής ιδέας και φιλοσοφίας της μεθοδολογίας και της εφαρμογής που θα υλοποιήσει κάθε επιμέρους ομάδα.


Με πολυετή δραστηριοποίηση και ισχυρή τεχνογνωσία στην ανάπτυξη καινοτόμων cloud λύσεων, η SoftOne έχει δημιουργήσει την υπηρεσία Soft1 ePass, η οποία συμβάλλει έμπρακτα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, παρέχοντας τη δυνατότητα ψηφιοποίησης κάθε διαδικασίας που εμπλέκει ανάγκες ταυτοποίησης των πολιτών.


Αξιοποιώντας την υπηρεσία Soft1 ePass, οι δημόσιοι φορείς και οργανισμοί μπορούν να παράγουν εύκολα πιστοποιημένες ψηφιακές κάρτες (πάσα) για οποιαδήποτε χρήση (όπως κάρτες δημοτών, φοιτητών, εθελοντών ή ακόμη εισιτήρια και προσκλήσεις), διευκολύνοντας την υλοποίηση άμεσων και έγκυρων ελέγχων ταυτοποίησης στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσονται από την πολυπλοκότητα και τον αυξημένο βαθμό δυσκολίας που συνεπάγεται η εφαρμογή παραδοσιακών μεθόδων ταυτοποίησης, και μειώνουν δραστικά το χρόνο αναμονής κάθε διαδικασίας (ταυτοποίησης), βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία των εμπλεκόμενων πολιτών.


Περισσότερες πληροφορίες για το Μαραθώνιο Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon, διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: https://crowdhackathon.com/ekdda-hackathon/


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ