Νομικά Νέα

Τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου στον τομέα της επιβολής του νόμου

22442623
Αναρτήθηκε η ελληνική μετάφραση των Κατευθυντηρίων Γραμμών 5/2022 του ΕΣΠΔ
Δείτε περισσότερα