Νομικά Νέα

Μη νόμιμη η υποχρέωση ψηφιακής ανάρτησης των στοιχείων της σύμβασης

22430928
Δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα του εισαγομένου περιορισμού στην άσκηση της σχετικής δραστηριότητας για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού
Δείτε περισσότερα