Νομικά Νέα

Απόρριψη αίτησης αναστολής μη αρξάμενης διοικητικής εκτέλεσης (ΕιρΑθ

22430927
Η άσκηση ανακοπής ΚΕΔΕ πριν από την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ατομικής ειδοποίησης δεν θεμελιώνει δικαίωμα άσκησης αίτησης αναστολής
Δείτε περισσότερα