Νέα

Εγένετο το Greek Startup Manifesto-Θερμή υποδοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

peoplewalk

Ένα επιπλέον εργαλείο, το Greek Startup Manifesto, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την αύξηση του ΑΕΠ κατά €4 δις, οδηγώντας στη δημιουργία 32.000 νέων θέσεων εργασίας και στην αναχαίτιση της διαρροής ταλέντων στο εξωτερικό, αποκτά η Ελλάδα. Το μανιφέστο για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, στα πρότυπα της αντίστοιχης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, αποτελεί πλέον πραγματικότητα, με τις ελληνικές startups να καταλήγουν σε ένα ενιαίο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Το ελληνικό Μανιφέστο Νεοφυών Επιχειρήσεων περιλαμβάνει 32 προτάσεις Ελλήνων επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής και του διαδικτύου προς την ελληνική διοίκηση. Στην ουσία, πρόκειται για προτάσεις για το πώς η Ελλάδα μπορεί να άρει τα εμπόδια στην ανάπτυξη και να δημιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις στη χώρα. Στόχος της πρωτοβουλίας - η οποία είναι η πρώτη, που αναλαμβάνεται σε επίπεδο χώρας - είναι να αποτελέσει τη βάση για μελλοντική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου οι νεοφυείς επιχειρήσεις made in Greece να αντιμετωπίζουν, επί ίσοις όροις, τον ευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισμό.  

Μεταξύ άλλων, οι νεοφυείς επιχειρήσεις ζητούν τη συγκρότηση μιας “Μπλε Βίβλου”, που θα ρυθμίζει όλα τα φορολογικά ζητήματα, που αφορούν startups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια σταθερή και δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση των εταιρειών. Οι προτάσεις του Greek Startup Manifesto καλύπτουν πέντε τομείς:

- Φορολογία και κοινωνική ασφάλιση (π.χ. ένα απλοποιημένο φορολογικό πλαίσιο για τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που να μην αλλάζει κάθε χρόνο).

- Μείωση της γραφειοκρατίας (π.χ. όλες οι πληροφορίες για τη σύσταση και τη λειτουργία επιχειρήσεων να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο).

- Επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές (π.χ. ενίσχυση της ευρυζωνικότητας, διευκόλυνση των επενδύσεων στη νεφοϋπολογιστική, βελτίωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)

- Πρόσβαση σε κεφάλαια (π.χ. σύσταση ταμείων για διευκόλυνση επενδύσεων επιχειρηματικών αγγέλων και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις πληροφορικής, μέτρα ενθάρρυνσης του επαναπατρισμού κεφαλαίων).

- Ενεργή προώθηση της επιχειρηματικότητας (π.χ. στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στην πρόσβαση σε ξένες αγορές, σύνδεση πανεπιστημίων και νεοφυών επιχειρήσεων). 

"Αν θέλουμε να δούμε περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις να δημιουργούνται και να μένουν στην Ευρώπη, θα πρέπει να αφήσουμε να ακουστεί η φωνή των επιχειρηματιών. Αυτό επιδιώκει το ελληνικό Μανιφέστο: να γίνει το εφαλτήριο για την ανάπτυξη και για περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να συμβάλουν στην επίλυση των προκλήσεων, που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση, βοηθώντας την κοινωνία να υιοθετήσει πρακτικές και αντιλήψεις που μπορούν να μας βγάλουν από την κρίση", σχολίασε σχετικά η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Neelie Kroes.  

Το ξεκίνημα
Η όλη πρωτοβουλία είναι μέρος του ευρωπαϊκού Μανιφέστου νεοφυών επιχειρήσεων, μιας πρωτοβουλίας, που ξεκίνησε από την Ομάδα στελεχών των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων (StartUpEurope Leaders Club) το Σεπτέμβριο του 2013, με στόχο να βοηθήσει την Ευρώπη να αξιοποιήσει τη δυναμική του δραστήριου κλάδου των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Μέχρι σήμερα, 68 επιχειρηματίες του κλάδου έχουν υπογράψει την ελληνική Διακήρυξη. Τον Ιανουάριο του 2014, η Αντιπρόεδρος Kroes συναντήθηκε με εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων σε εκδήλωση του Orange Grove στην Αθήνα. Εκεί, πρότεινε τη σύνταξη μιας Διακήρυξης από Έλληνες επιχειρηματίες, που θα αξιοποιεί το μεγάλο δυναμικό της ελληνικής αγοράς νέων τεχνολογιών, όντας προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και πραγματικότητας.

Προτάσεις
Κατά την πρόταση των συντακτών του Greek Start-Up Manifesto, θα πρέπει να εισαχθούν νέες φορολογικές προβλέψεις, όπως φοροαπαλλαγές για κέρδη που επαναπενδύονται σε νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και μειωμένη φορολογία για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας. Στον ίδιο τομέα, το φορολογικό, υπάρχει πρόταση ο ΦΠΑ να καταβάλλεται κατά την εξόφληση των παραστατικών και όχι πριν, ενώ προτείνεται τα μη διανεμόμενα κέρδη να απαλλάσσονται από φόρο και φυσικά, ζητείται η άμεση επιστροφή ΦΠΑ για τις εξαγωγές.

Επίσης, προτείνονται αλλαγές στο θέμα της ασφάλισης των ιδρυτών μιας startup, αλλά και τάχιστες -απαλλαγμένες από την κατάρα της γραφειοκρατίας - διαδικασίες για τη λύση μιας startup.

Έτερο ζητούμενο, που θέτει το Greek Start-Up Manifesto είναι, επίσης, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών και η βελτίωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Άλλη πρόταση, που εισηγούνται οι συγγραφείς του, είναι η δημιουργία ενός δικτύου από 6-7 περιφερειακά ψηφιακά κέντρα για startups (digital startup hubs) στην Ελλάδα, προκειμένου να υπάρξει ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια. 

Νατάσα Φραγκούλη
fragouli@sepe.gr

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ