Ναυτιλία

Νέες τεχνολογίες και ήπιες δεξιότητες: Ρόλος-«κλειδί» για την απανθρακοποίηση της Ναυτιλίας

22434542
Η προώθηση νοοτροπίας ασφάλειας σχετικά με την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία προϋποθέτει την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων όπως και τη συνεχή εκπαίδευση και επανακατάρτιση των εργαζομένων σε νέες τεχνολογίες.…

Νέες τεχνολογίες και ήπιες δεξιότητες: Ρόλος-«κλειδί» για την απανθρακοποίηση της Ναυτιλίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Δείτε περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα