ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

“Βίους παράλληλους” με την ελληνική οικονομία διάγει η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα, η οποία, αν και διανύει την πέμπτη συνεχή χρονιά πτώσης, έχει αρχίσει να εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης....

Περισσότερα