ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ICAP

H Ψηφιακή Τεχνολογία δίνει ώθηση στην Αγορά Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών ειδών...

Περισσότερα

ITU

Global Trends in Telecommunications - Aγώνας δρόμου για τη διεθνή κοινότητα, ηπρόσβαση στα οφέλη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών...

Περισσότερα

ITU

Πρόσβαση και ασφάλεια για όλους,χρησιμοποιώντας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών...

Περισσότερα