ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ Στην Ευρώπη, η βιομηχανία ΤΠΕ διέρχεται ένα στάδιο “μέτριας” ανάπτυξης, μετά από χρόνια οριακά θετικών ή και αρνητικών επιδόσεων

Περισσότερα

Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα Η εγχώρια αγορά ΤΠΕ, αν και θα παραμείνει το 2014 σε αρνητικά πρόσημα, αναμένεται ότι θα εμφανίσει αποκλιμάκωση της πτώσης το 2015.

Περισσότερα