ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Παγκόσμια Αγορά Πληροφορικής

Έπειτα από σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά ανάπτυξης από το 2009 έως το 2011, η παγκόσμια αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού θα ωφεληθεί τα επόμενα χρόνια από τον αντίκτυπο της διείσδυσης του mobility τόσο στους οικιακούς όσο και στους επαγγελματίες...

Περισσότερα

Η Παγκόσμια Αγορά Λογισμικού

Η παγκόσμια αγορά λογισμικού αναμένει αύξηση 6,3% το 2012. Παράλληλα όμως με τις δαπάνες για “παραδοσιακό” τεχνολογικό υλικό, όπως λογισμικό, υπηρεσίες, παρατηρείται στροφή προς νεότερες τεχνολογίες, που συνοψίζονται στον τίτλο Third Platform....

Περισσότερα

Η Παγκόσμια Αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής

Η αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής της Δυτικής Ευρώπης παρουσίασε σταθερή αύξηση κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2011, αλλά επιβραδύνθηκε το 2ο εξάμηνο λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στις περισσότερες χώρες της περιοχής....

Περισσότερα