EITO_Issue06

Η Παγκόσµια αγορά ΤΠΕ

6threport_cover

Αντανακλαστικά έναντι του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος επιδεικνύει η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία, αν και δεν μένει αλώβητη, ανακάμπτει με ικανοποιητικό ρυθμό τη διετία 2014 - 2015.

Η παγκόσμια αγορά ΤΠΕ αναμένεται να εμφανίσει το 2014 νέα -αν και μικρότερη σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα- βελτίωση, σε ποσοστό 4,1%, με την αξία της αγοράς να εκτιμάται στα €2,957 τρις, ενώ και για το 2015 οι εκτιμήσεις συνηγορούν υπέρ περαιτέρω ανάπτυξης, κατά 4%, στα €3,074 τρις.

Οι επιδόσεις της διετίας 2014 - 2015, αποτελούν συνέχεια της σταθεροποιητικής πορείας της αγοράς το 2013, όταν ενισχύθηκε κατά 6,7% στα €2,841 τρις. Η αυξανόμενη ζήτηση σε Λογισμικό, σε Υπηρεσίες Πληροφορικής και στις Τηλεπικοινωνίες (συσκευές, εξοπλισμός και υπηρεσίες - που σχετίζονται με το Mobility), οδηγούν τη βιομηχανία των ΤΠΕ παγκόσμια, όπως και το 2013.

Πάντως, οι εκτιμήσεις για την πορεία της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, συνοδεύονται από σημαντικές υποσημειώσεις που σχετίζονται με την κρίση στην Ουκρανία, τη στασιμότητα στην Ευρώπη, την οικονομική αστάθεια στην Κίνα και με τη διαφαινόμενη “κόπωση” στην αγορά συσκευών (tablets, smartphones, notebooks), που στέλνουν τα πρώτα σημάδια κορεσμού.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2014, εκτιμάται ότι θα “ανοίξει” ένας νέος κύκλος επενδύσεων στην παγκόσμια αγορά Πληροφορικής και προβλέπεται συνολικά ανάπτυξη 3,4% με αξία αγοράς να υπολογίζεται στο €1,172 τρις, έναντι 4,9% το 2013 και αξία που ανήλθε στα €1,133 τρις.

Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ αναμένεται να φτάσει το 2014 τα €2,957 τρις και το 2015 τα €3,074 τρις

Η προοπτική ανάπτυξης συνεχίζει και το 2015, οπότε η παγκόσμια αγορά Πληροφορικής αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση 4,1% σε σχέση με το τρέχον έτος, ανερχόμενη σε €1,220 τρις.
Η παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών θα αναπτυχθεί κατά 4,5% το 2014 σε σχέση με το 2013 και με την αξία της αγοράς να υπολογίζεται στα €1,785 τρις. Η ευνοϊκή πορεία συνεχίζεται και το 2015 με εκτίμηση άνοδο 3,9% και αξία σε €1,854 τρις. Το 2013 η αγορά Τηλεπικοινωνιών παγκόσμια παρουσίασε άνοδο 7,8% και αξία σε €1,708 τρις. Τα ποσοστά μεταβολής παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.


 Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο. *Περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services μόνο για τις χώρες της Ευρώπης.
Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 6/2014.

Το θετικό κλίμα διαχέεται σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες, αν και με διαφορετικά ποσοστά σε κάθε μία, καθώς σε κάθε χώρα η βιομηχανία ΤΠΕ δείχνει να ευθυγραμμίζεται με την πορεία της οικονομίας. Σε γενικές γραμμές, από τις 35 αγορές, μόνο οι 8, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, θα δουν τη δυναμική της αγοράς ΤΠΕ να εξασθενεί.

Η Ελλάδα, με μείωση 3% το 2014, η Πορτογαλία, με πτώση 1,5% το τρέχον έτος, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πολωνία, με απώλειες 0,7% το 2014, καθώς και η Βουλγαρία, η Γαλλία και η Ιαπωνία, με οριακή πτώση 0,1% φέτος, είναι οι χώρες, που θα εμφανίσουν αρνητικούς ρυθμούς.

Συνολικά και παρά τους υφιστάμενους κινδύνους, η βιομηχανία ΤΠΕ στις αναπτυγμένες οικονομίες, όπως αυτές των ΗΠΑ, της Δυτικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας, θα συνεχίσει να βελτιώνεται σταθερά, ακολουθώντας τη τάση μετασχηματισμού της αγοράς, που φέρνει το Mobility.

Επιπρόσθετα, οι αναδυόμενες αγορές, μετά από την επιβράδυνση του περασμένου έτους, το 2014 αναμένεται να επιταχύνουν, υπό την αίρεση, βέβαια, της ύπαρξης σταθερού πολιτικού περιβάλλοντος.

Στην πρώτη ταχύτητα των χωρών με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς ΤΠΕ παγκόσμια θα βρεθούν το 2014 η Ινδία, η οποία θα “δει” την αγορά να ενισχύεται κατά 7,8%. Δυναμική θα είναι η παρουσία της Βραζιλίας στο διεθνή χάρτη, με ανάπτυξη 10,4% φέτος, με την Κίνα να ακολουθεί από κοντά με ρυθμούς ανάπτυξης 8,8% το 2014.
Ισχυρή ανάπτυξη θα σημειωθεί φέτος και στην αγορά της Τουρκίας, που θα διευρυνθεί κατά 7,1% το 2014.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αγορά ΤΠΕ στις ΗΠΑ θα παραμείνει η πιο δυναμική μεταξύ των αναπτυγμένων οικονομιών, εν μέρει λόγω των επιδόσεων στις Τηλεπικοινωνίες. Η αγορά στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί 4,7% το τρέχον έτος. Οριακά αρνητική θα είναι η εικόνα της αγοράς ΤΠΕ στην Ιαπωνία το 2014, καθώς αναμένεται μείωση 0,1%. Πάντως, παρά τις περί του αντιθέτου εκτιμήσεις, η αγορά της Ιαπωνίας επέδειξε αντοχές και το 2013, κυρίως λόγω μιας σειράς αποφάσεων της ιαπωνικής κυβέρνησης επί νομισματικών θεμάτων, που έτυχαν της ψήφου εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών.

Εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, η αγορά ΤΠΕ στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού παραμένει μια από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες στον κόσμο. Μάλιστα, αυτόν το ρόλο δεν τον ακυρώνει ούτε η πρόσφατη πτώση των πωλήσεων στον τομέα του Εξοπλισμού Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ούτε και η αυξανόμενη αβεβαιότητα, που εκπέμπει η αγορά της Κίνας. Το ποσοστό μεταβολής της αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.


Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. *Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 6/2014.

{{{ ArticleFiles }}}