e-Skills Kodu Competition

e-Skills Kodu Competition
Υπό την αιγίδα του  

Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιγνιδιού (Game Design - Kodu) με θέμα “Προστασία του Περιβάλλοντος” από το ΣΕΠΕ και τη Microsoft στο πλαίσιο του e-Skills Week 2012

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν την Ευρώπη - και ειδικότερα τη νεολαία της Ευρώπης - να αδράξει τις καλύτερες ευκαιρίες για τα επαγγέλματα που δημιουργούνται χάρη στις νέες τεχνολογίες, οι οργανισμοί DIGITALEUROPE και European Schoolnet συνένωσαν τις δυνάμεις τους με τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διοργάνωσαν από κοινού την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2012 - e-Skills Week 2012. Το e-Skills Week 2012 ήταν μια σημαντική ενημερωτική εκστρατεία, που έχει ως πρωταρχικό στόχο να αναδείξει νέους τρόπους εύρεσης εργασίας, βασιζόμενους στη δια βίου ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Επιχειρήσεις σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και κυβερνητικούς φορείς, προσφέρουν ένα ευρύ πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε περισσότερες από 30 Ευρωπαϊκές χώρες.

Ο ΣΕΠΕ είναι για την Ελλάδα το Εθνικό Σημείο Επαφής για το “e-Skills Week 2012” και συντόνιζε όλες τις ενέργειες (ημερίδες, workshops και on-line δράσεις). Αναγνωρίζοντας ότι οι ψηφιακές δεξιότητες και η εξοικείωση με την τεχνολογία συνιστούν σήμερα διαβατήριο στη σύγχρονη αγορά εργασίας, η Microsoft συμμετείχε, επίσης, δυναμικά σε αυτήν την πρωτοβουλία, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, όσο και τη γενικότερη αξιοποίηση της τεχνολογίας, προς όφελος της οικονομικής και κοινωνικής προόδου.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “e-Skills Week 2012”, που τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο ΣΕΠΕ και η Microsoft διοργάνωσαν το Διαγωνισμό Δημιουργίας Παιγνιδιού με θέμα “Προστασία του Περιβάλλοντος”. Στόχος του διαγωνισμού ήταν οι νέοι, μέσω της χρήσης του εργαλείου Kodu, για δημιουργία εκπαιδευτικών παιγνιδιών, να εξοικειωθούν με βασικές προγραμματιστικές έννοιες και να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Το Kodu είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε χωρίς να έχει προηγουμένως ασχοληθεί με τον προγραμματισμό.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, η δημιουργία και περιγραφή μιας ιστορίας και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και της λογικής και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

Γενικοί Στόχοι: Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων, Δημιουργικότητα, Συνεργασία, Ανάπτυξη Λογικής.

Ο διαγωνισμός Kodu αποτελεί μια κοινή προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας των ψηφιακών δεξιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο (Cluster Event), στην οποία συμμετέχουν η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί στη Βουλγαρία και την Κύπρο έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα Υπουργεία Παιδείας των χωρών αυτών σε συνεργασία με τους αντίστοιχους εθνικούς εταίρους BAIT και CITEA και τη Microsoft έχουν αναδείξει τους νικητές σε εθνικό επίπεδο.

Διαγωνισμός Kodu Κύπρου

Διαγωνισμός Kodu Βουλγαρίας