Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (πράξεις που ωρίμασαν την π.π. 2014-2020)» ...

announcements_cover
Δείτε περισσότερα