Αναδυόμενες Tεχνολογίες

Οι περισσότεροι Έλληνες εργοδότες υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη

artificial-intelligence2

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν, σήμερα, τα τμήματα HR των ελληνικών επιχειρήσεων. Παρ’ ότι το 39,6% των HR Managers δηλώνουν άγνοια επί του θέματος, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες - και συγκεκριμένα το 41% - δήλωσε ότι η εταιρεία, στην οποία εργάζεται, υποστηρίζει τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Το ποσοστό αυτό είναι λίγο χαμηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών, με τα πρωτεία να κατέχει η Βουλγαρία (69,2%), ενώ ακολουθούν η Ουγγαρία (62,3%) και η Ρουμανία (54,6%). Παρά το θετικό κλίμα που υπάρχει, η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει καταφέρει ακόμα να ενσωματωθεί πλήρως στον χώρο του HR, με το 78% να δίνει αρνητική απάντηση στην αντίστοιχη ερώτηση, ενώ το 56,8% δεν την αξιοποιεί ούτε σε προσωπικές δραστηριότητες.

Το 41% των τμημάτων HR των εταιρειών αξιοποιεί, ήδη, τη νέα τεχνολογία

Οι λόγοι, για τους οποίους υποστηρίζεται η πρακτική της χρήσης εργαλείων AI, μοιάζουν να είναι ακόμα πιο σημαντικοί, καθώς το 34,7% των υπεύθυνων ανθρώπινου δυναμικού θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται ο φόρτος εργασίας των υπαλλήλων και εξοικονομείται περισσότερος χρόνος.

Την άποψη αυτή συμμερίζονται οι μισοί ερωτηθέντες στην Ουγγαρία και το 46% των HR Managers στη Βουλγαρία, σύμφωνα με έρευνα της ιστοσελίδας “Poudouleveis.gr”. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν ότι τα εργαλεία αυτά μπορούν να αυτοματοποιήσουν ορισμένες εργασίες, με αποτέλεσμα - σύμφωνα με το 34,8% - μικρότερη εξάρτηση από εξωτερικούς συνεργάτες.

Δημοφιλές το GenAI

Η συντριπτική πλειοψηφία των υπευθύνων HR (67,2%) προτιμά το ChatGTP, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και στις υπόλοιπες χώρες: Βουλγαρία 83,2%, Μολδαβία 81,2%, Ρουμανία 58,1% και Ουγγαρία 52%. Ως αποτέλεσμα, το 32,8% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα σκέφτεται να προωθήσει την παροχή εκπαίδευσης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στη χρήση εργαλείων AI.

Όσον αφορά τις συνέπειες της χρήσης εργαλείων AI στον χώρο εργασίας από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα στην Ελλάδα, το 28,3% πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα βελτιώσει την ποιότητα εργασίας, ενώ το 24,8% ισχυρίζεται ότι η επιρροή μπορεί να είναι θετική, εφόσον φροντίσουμε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας.

Ένα ποσοστό της τάξης του 22,4% δείχνει μία ανησυχία σχετικά με το αποτέλεσμα της χρήσης της AI στην αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα, ενώ το 21,9% θεωρεί ότι τα εργαλεία αυτά θα διευκολύνουν τους εργαζομένους και θα βοηθήσουν σημαντικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας.

Στο ερώτημα πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται υπεύθυνα και ηθικά στον χώρο εργασίας, το 38,2% υποστήριξε τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ανάληψης ευθυνών, ενώ το 30,2% θεωρεί ότι είναι εξίσου σημαντική η ποσοτική καταμέτρηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τη χρήση της.

Τέλος, η μεγάλη πλειοψηφία (60%) υποστηρίζει πως η ευθύνη για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας βαραίνει αποκλειστικά τον εργοδότη, με τα αντίστοιχα ποσοστά να αγγίζουν στην Ουγγαρία το 64,7% και στη Βουλγαρία το 64%.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα