Αναδυόμενες Tεχνολογίες

Ποιοι κλάδοι αποκομίζουν τα μεγαλύτερα οφέλη από το GenAI

artificial-intelligence2

Υγειονομική περίθαλψη και χρηματοοικονομικά είναι οι δύο κλάδοι, οι οποίοι - σύμφωνα με τις υφιστάμενες εκτιμήσεις - αποκομίζουν τα περισσότερα οφέλη από την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI). Όπως αναφέρει μελέτη της Check Point και Vanson Bourne, ο αντίκτυπος της GenAI ποικίλλει ανά κλάδο, με ιδιαίτερα οφέλη να παρατηρούνται στην υγειονομική περίθαλψη και τα χρηματοοικονομικά.

“Αυτοί οι τομείς αναγνωρίζουν τη δυνατότητα της Gen-AI να μειώσει σημαντικά τη χειρωνακτική εργασία και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης περιστατικών”, αναφέρει η σχετική έρευνα. Στην ερώτηση της έρευνας “Σκεπτόμενοι το GenAI / AI/ML Deep-Learning, σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις”, οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι τα εργαλεία AI θα βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, θα αυξήσουν τα ποσοστά ανταπόκρισης σε περιστατικά και θα βοηθήσουν στην κάλυψη των κενών δεξιοτήτων.

Υγειονομική περίθαλψη και χρηματοοικονομικά, οι τομείς που κερδίζουν τα περισσότερα οφέλη από την παραγωγική ΑΙ

Όσον αφορά γενικά την επίδραση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, η έρευνα αποκαλύπτει μερικά ενδιαφέροντα ευρήματα. Στη διαπίστωση “η GenAI έχει/μπορεί να μειώσει σημαντικά τη χειρωνακτική εργασία για την ομάδα ασφαλείας μας”, το 32% των συμμετεχόντων από τον κλάδο της Υγείας απαντά θετικά.

Με τη διαπίστωση “το AI/ML Deep Learning έχει/μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά μας στην αντιμετώπιση περιστατικών”, το 36% των εταιρειών ενέργειας, πετρελαίου/αερίου και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας απαντά θετικά.

Τα οφέλη για τις τράπεζες

Στο μεταξύ, το 35% των εταιρειών του κλάδου των χρηματοοικονομικών και των επενδύσεων απαντά ότι η Gen AI έχει/μπορεί να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό όσον αφορά στη συγκέντρωση στοιχείων.

Τέλος, το 28% των συμμετεχόντων από τον τραπεζικό κλάδο συμφωνεί ότι το AI/ML Deep Learning έχει/μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στον οργανισμό - για όσους αντιμετωπίζουν χάσμα δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις κυβερνοασφάλειας.

Σύμφωνα με την έρευνα, η GenAI μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο στην αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων. Προσφέρει έναν τρόπο για την αύξηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ιδίως σε τομείς με υψηλή ζήτηση για γνώσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Η Gen-AI συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, με το 98% των επηρεαζόμενων οργανισμών να αναγνωρίζουν τον αντίκτυπό της στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Η δέσμευση για την ενσωμάτωση της GenAI στην κυβερνοασφάλεια είναι ισχυρή, με το 90% των εταιρειών να δίνει προτεραιότητα στα εργαλεία AI/ML και GenAI. Αυτό συνοδεύεται από αναμενόμενη αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για τα εργαλεία GenAI.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα