Αναδυόμενες Tεχνολογίες

Πρόσθετη ανάπτυξη 5,5% στο ελληνικό ΑΕΠ μπορεί να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη

ai-people-technology

Πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τελικά τους Έλληνες πολίτες κομίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Ο σωρευτικός αντίκτυπος του Gen AI μεταφράζεται σε αύξηση 5,5% στο ελληνικό ΑΕΠ έως το 2030, ήτοι σε €10,7 δισ.

Μάλιστα, ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να αγγίξει ακόμα και το +9,8%. Σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης του ΣΕΠΕ και της Deloitte, περίπου το 50% αυτής της επίδρασης εκτιμάται ότι θα προέλθει από πέντε κλάδους της οικονομίας: χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, χονδρικό εμπόριο, μεταποίηση, παροχή υπηρεσιών και ενημέρωση-επικοινωνία.

gen_ai1


“Η παγκόσμια εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε τις προϋποθέσεις για βελτίωση κάθε τμήματος της καθημερινότητας, όχι μόνο των πολιτών, αλλά και των κρατών και των επιχειρήσεων. Η Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη (
Gen AI) αποτελεί κλάδο της Τεχνητής νοημοσύνης, ικανό να δημιουργήσει πρωτότυπο περιεχόμενο, εκτελώντας μαθησιακή διεργασία”, εξηγεί η μελέτη, που ανακοινώθηκε χθες κατά τις εργασίες του συνεδρίου του ΣΕΠΕ, digital economy forum 2023: Shaping Greece’s Digital Future.

Η μελέτη “Η Επίδραση του Gen AI στην ελληνική οικονομία” πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΣΕΠΕ από το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).  

Στη μελέτη αναδεικνύεται ο τρόπος που η Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative AI-Gen AI) έχει ήδη επηρεάσει ή αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όσο και στους λοιπούς κλάδους της οικονομίας, ποσοτικοποιώντας τον αντίκτυπο του Gen AI στην ελληνική οικονομία και το κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικών ΤΠΕ.

Επίδραση στην απασχόληση

Η επίδραση του Gen AI στο κενό ειδικών ΤΠΕ αναμένεται να είναι, επίσης, σημαντική, με το προβλεπόμενο  κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης να φτάνει τις ~83.000 θέσεις σωρευτικά έως το 2030. “Η εφαρμογή μέτρων πολιτικής, που θα οδηγήσουν στη μείωση του κενού ειδικών ΤΠΕ, καθίσταται επιτακτική. Ιδιαίτερη σημασία, πλέον, έχουν τα εστιασμένα και ταχύρρυθμα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε αποφοίτους STEM, αλλά και λοιπών κατευθύνσεων εκτός STEM, που οδηγούν σε διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις”, αναφέρει ο ΣΕΠΕ.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η υιοθέτηση του Gen AI στις ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με το 15% περίπου των επιχειρήσεων  να απαντά ότι έχει ξεκινήσει να πειραματίζεται με την εν λόγω προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία, παρ’ όλο που 8 στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν πως η υιοθέτηση λύσεων Gen AI μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να ενισχύσει την ανάπτυξή τους. 

gen_ai3


Επίσης, 2 στις 3 εταιρείες του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμα προσαρμόσει τη στρατηγική τους για την ενσωμάτωση λύσεων Gen AI.  Ταυτόχρονα, 3 στις 5 εταιρείες του κλάδου εκτιμούν ότι η έλευση του Gen AI θα δημιουργήσει σημαντικές ανάγκες υποστήριξης των λοιπών κλάδων της οικονομίας, διογκώνοντας έτσι την πρόκληση που αντιμετωπίζουν στην εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς υφίσταται σημαντικό κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε ειδικούς ΤΠΕ.

gen_ai4

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα