Αναδυόμενες Tεχνολογίες

7 στους 10 CEOs επιταχύνουν τις επενδύσεις στο Generative AI

ai-technology-artificial

Τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν τα στελέχη διοίκησης των επιχειρήσεων, αν και οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, όσον αφορά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση σχετικών στρατηγικών.

Αφενός, περισσότεροι από τα δύο τρίτα (70%) των CEOs κατανοούν την ανάγκη να δράσουν γρήγορα ως προς τη Generative AI (παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη-GenAI) για να διατηρήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους. Αφετέρου, ένα αντίστοιχο ποσοστό (68%) αναφέρει ότι η αβεβαιότητα γύρω από αυτήν την τεχνολογία δημιουργεί προκλήσεις, γεγονός που καθιστά δύσκολες τις γρήγορες κινήσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της παγκόσμιας έρευνας της EY “CEO Outlook Pulse survey”, έχοντας επίγνωση της δυνατότητας της GenAI να διαταράξει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, το σύνολο των CEOs (99%) πραγματοποιεί ή σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις σε αυτήν την τεχνολογία. Μάλιστα, για τη χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων, το 69% ανακατανέμει κεφάλαια από άλλα επενδυτικά έργα ή προϋπολογισμούς τεχνολογίας, ενώ το 23% αντλούν νέα κεφάλαια.

Ωστόσο, πάνω από το ένα τέταρτο (26%) των ερωτηθέντων CEOs, αναφέρει ότι ο γρήγορος ρυθμός προόδου της GenAI είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τη λήψη αποφάσεων για την κατανομή κεφαλαίων σε σχετικές πρωτοβουλίες. Δύο στους τρεις (66%) πιστεύουν, επίσης, ότι η αύξηση του αριθμού των εταιρειών, που ισχυρίζονται ότι διαθέτουν τεχνογνωσία στην τεχνητή νοημοσύνη, περιπλέκει τις αποφάσεις για ανάπτυξη αξιόπιστων συνεργασιών οικοσυστήματος, καθώς και τον εντοπισμό στόχων εξαγοράς.

Προσλήψεις φέρνει το GenAI

Παρά τις προκλήσεις, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι επενδύουν στο μέλλον του ανθρώπινου κεφαλαίου για να επιταχύνουν τις πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης με την πλειοψηφία (87%) να δηλώνει ότι έχει ολοκληρώσει ή προχωρά με την πρόσληψη νέων ταλέντων με δεξιότητες που συνδέονται με τη GenAI.

Στο μεταξύ, καθώς οι επικεφαλής των επιχειρήσεων συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές αντιξοότητες, αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον και γεωπολιτική αστάθεια, πολλοί εξακολουθούν να αναμένουν υψηλά επίπεδα ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον και ενισχύουν τις επενδύσεις τους σε έρευνα & ανάπτυξη (R&D), αλλά και τις κεφαλαιουχικές τους δαπάνες (capex).

Την ίδια στιγμή, η έρευνα της EY δείχνει ότι η πλειοψηφία των CEOs (89%) σχεδιάζει κάποια μορφή συναλλαγής τους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, οι προθέσεις για συγχωνεύσεις και εξαγορές (Σ&Ε) βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014, καθώς μόνο το 35% των CEOs σχεδιάζει τέτοιες συμφωνίες τους επόμενους 12 μήνες.

Αυτό, μπορεί να αποδοθεί στην τρέχουσα γεωπολιτική και μακροοικονομική αβεβαιότητα, αλλά αντικατοπτρίζει επίσης και τη σύγχυση, ως προς τους επιχειρηματικούς στόχους για την τεχνητή νοημοσύνη, και τη μείωση που καταγράφεται στις Σ&Ε, που επικεντρώνονται στην τεχνολογία αυτή, μετά από μία αύξηση στις αρχές του χρόνου.

Η διάθεση για επιδίωξη Σ&Ε είναι πολύ υψηλότερη στην περιοχή της αμερικανικής ηπείρου (47%) απ΄ ό,τι στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (29%) ή στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (25%), αντανακλώντας την ισχυρή άνοδο των συναλλαγών, που παρατηρήθηκε στην περιοχή το 3ο τρίμηνο του 2023.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα