Δελτία Τύπου ΣΕΠΕ

Ο ΣΕΠΕ διοργανώνει δύο σημαντικά webinars για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας

social_sepe_image2

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) συνεχίζει τις δράσεις του με στόχο την έμπρακτη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και την εξωστρέφεια της Ελληνικής βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας, διοργανώνοντας δύο διαδικτυακά σεμινάρια τον Απρίλιο.

Σε συνεργασία με  το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας των ΗΠΑ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB)

Το πρώτο webinar διεξάγεται την Πέμπτη 4 Απριλίου στις 16.00, με θέμα «Πρόγραμμα SelectUSA: Ευκαιρίες επέκτασης για τις Ελληνικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ». Στο webinar, που διοργανώνει ο ΣΕΠΕ σε συνεργασία με το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας των ΗΠΑ, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το πρόγραμμα SelectUSA, το οποίο απευθύνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά των ΗΠΑ. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι προϋποθέσεις, τα οικονομικά και άλλα κίνητρα, οι  τρόποι διείσδυσης και επέκτασης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αγορά των ΗΠΑ, καθώς και πληροφορίες για το μεγάλο επενδυτικό συνέδριο SelectUSA Investment Summit που θα διεξαχθεί στο Maryland στις 23-26 Ιουνίου 2024.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ και ο κύριος David Weil, Acting Deputy Director, Investment Services στα κεντρικά γραφεία SelectUSA στην Ουάσινγκτον. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του προγράμματος SelectUSA από τον κύριο Νίκο Παπαχρυσανθόπουλο, Commercial Specialist, Commercial Service, στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα, την εμπειρία τους από την αγορά των ΗΠΑ θα έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν στους συμμετέχοντες δύο ελληνικές επιχειρήσεις. Θα ακολουθήσει συζήτηση υπό τη μορφή ερωτήσεων (Q&A).

Το δεύτερο webinar διοργανώνεται την Τρίτη 9 Απριλίου στις 16.00, από τον ΣΕΠΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), με θέμα: «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στηρίζοντας την ελληνική ανταγωνιστικότητα». Στο πλαίσιο του δεύτερου webinar θα παρουσιαστούν τα σύγχρονα, ευέλικτα, χαμηλού κόστους, υψηλής αποτελεσματικότητας και μεγάλης εμβέλειας χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει θέσει στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στον κλάδο Πληροφορικής και Επικοινωνιών η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ και ο κύριος Γεώργιος Ζαββός, Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB. Θα ακολουθήσει παρουσίαση της δράσης επενδυτικής χρηματοδότησης ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ από στελέχη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB και συγκεκριμένα την κυρία Ελένη Κολοφωτιά, Διευθύντρια Συνεπενδύσεων–Εγγυήσεων, την κυρία Ροζαλία Θαλασσινού, Διευθύντρια Δανείων και Κρατικών Ενισχύσεων και τον κύριο Παναγιώτη Παπαγεωργίου, Διευθυντή Καινοτομίας.

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής

  • Για το σεμινάριο «Πρόγραμμα SelectUSA: Ευκαιρίες επέκτασης για τις Ελληνικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ», μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ και να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.
  • Για το σεμινάριο «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στηρίζοντας την ελληνική ανταγωνιστικότητα», μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ και να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.
ΔΤ ΣΕΠΕ 2/4/2024 (WORD)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Περισσότερα