Νέα

WEBINAR με θέμα: Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στηρίζοντας την ελληνική ανταγωνιστικότητα

tepix

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) διοργανώνει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), webinar με θέμα: «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στηρίζοντας την ελληνική ανταγωνιστικότητα», στο οποίο θα παρουσιαστούν τα σύγχρονα, ευέλικτα, χαμηλού κόστους, υψηλής αποτελεσματικότητας και μεγάλης εμβέλειας χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει θέσει στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στον κλάδο Πληροφορικής και Επικοινωνιών η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16.00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΔΣ, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

Γεώργιος Ζαββός, Πρόεδρος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB

16.10 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ελένη Κολοφωτιά, Διευθύντρια Συνεπενδύσεων – Εγγυήσεων, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB

Ροζαλία Θαλασσινού, Διευθύντρια Δανείων και Κρατικών Ενισχύσεων, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB

Παναγιώτης Παπαγεωργίου, Διευθυντής Καινοτομίας, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB

17.00 Q&A

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ