Ομάδες Εργασίας

Λειτουργούν, Ομάδες Εργασίας για τα εξής θέματα:

  • Ομάδα Εργασίας Πνευματικών
  • Ομάδα Εργασίας Ψηφιακών Συναλλαγών
  • Ομάδα Εργασίας Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Ομάδα Εργασίας Ψηφιακή Κάρτα
  • Ομάδα Εργασίας Δημόσιων Συμβάσεων