Επιτροπές & Ομάδες Εργασίας 2023 - 2025

Ο ΣΕΠΕ την περίοδο 2023 - 2025 έχει συστήσει τις παρακάτω επιτροπές:

Λειτουργούν, επίσης, Ομάδες Εργασίας για τα εξής θέματα:

  • Ομάδα Εργασίας Πνευματικών
  • Ομάδα Εργασίας Ψηφιακών Συναλλαγών
  • Ομάδα Εργασίας Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Ομάδα Εργασίας Ψηφιακή Κάρτα
  • Ομάδα Εργασίας Δημόσιων Συμβάσεων