Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Δραστηριότητα: Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της αγοράς Τηλεπικοινωνιών. Παρακολούθηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών της πολιτείας για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες. Ενσωμάτωση των Κοινοτικών οδηγιών στην Ελληνική Αγορά που αφορούν στις τηλεπικοινωνίες. Συντονισμός δράσεων που αφορούν στις τηλεπικοινωνίες.

Πρόεδρος: Λουκάς Νάκος, VODAFONE
Αντιπρόεδρος: Chiara Scimemi, NOVA
Γραμματέας: Δημήτρης Ριζιώτης, OTE

Τακτικά μέλη:

  1. Chiara Scimemi, NOVA, International Affairs & Public Policy Manager
  2. Λουκάς Νάκος, VODAFONE, Senior Regulatory Analyst
  3. Δημήτρης Ριζιώτης, OTE, LR

Παρατηρητές:                                  

  1. Θανάσης Αναγνωστόπουλος, ERICSSON HELLAS, Director Sales & Marketing
  2. Ιωάννης Τενίδης, INTRACOM TELECOM, Διευθυντής Marketing Ασύρματων Λύσεων, Τομέας Wireless Network Systems
  3. Γιάννης Τσιριλάκης, HUAWEI, Key Account Director