Κυβερνοασφάλεια

Τα 2/3 των τραπεζών θεωρούν κορυφαίο κίνδυνο την κυβερνοασφάλεια

hacking-cybersecurity-attack

Συνεχώς μεταβαλλόμενο είναι το τοπίο των απειλών για τις τράπεζες, παγκοσμίως. Ενώ οι Chief Risk Officers (CROs) των τραπεζικών ιδρυμάτων αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, για τους οποίους θα πρέπει να προετοιμαστούν, αυτές οι απειλές δείχνουν να μεταβάλλονται διαρκώς.

Τα αποτελέσματα της 13ης ετήσιας παγκόσμιας έρευνας της EY και του Institute of International Finance (IIF) δείχνουν ότι η κυβερνοασφάλεια εξακολουθεί να κυριαρχεί στην ατζέντα και παραμένει ο κορυφαίος κίνδυνος για τους CROs των τραπεζών, για τους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με το 73%.

Το 73% των CROs τραπεζών παγκοσμίως θεωρούν την κυβερνοασφάλεια τον κορυφαίο κίνδυνο για τους επόμενους 12 μήνες

“Αποτελεί μία διαχρονική πρόκληση, καθώς η πολυπλοκότητα των απειλών/επιθέσεων εξελίσσεται συνεχώς και προέρχονται από νέους δρώντες και πολλαπλές κατευθύνσεις”, αναφέρει χαρακτηριστικά η έρευνα “Global Bank Risk Management Survey”.

“Τα ζητήματα της κυβερνοασφάλειας, θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στην ατζέντα των CROs των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και του quantum computing, θα οδηγήσουν σε αύξηση της συχνότητας και ιδίως της έντασης των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Παράλληλα, όμως, οι νέες αυτές τεχνολογίες θα αποτελέσουν και τον ακρογωνιαίο λίθο των κυβερνοαμυνών των τραπεζών”, αναφέρει η μελέτη.

Όπως εξηγεί, οι κυριότεροι δείκτες επιτυχημένης υιοθέτησης δεν αφορούν μόνο στο μέγεθος των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν, αλλά και στο προφίλ των δεξιοτήτων, που θα χρειαστεί να προσελκύσουν οι διευθύνσεις διαχείρισης κινδύνου των τραπεζών σε βραχυπρόθεσμο διάστημα, για να αντιμετωπίσουν επαρκώς το υπό διαμόρφωση νέο προφίλ κινδύνου.  

Άλλοι κίνδυνοι

Οι προβληματισμοί για τη συμμόρφωση με τους ρυθμιστικούς κανόνες και τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, καθώς και η λειτουργική ανθεκτικότητα, κατατάσσονται ως ο δεύτερος πιο επείγων κίνδυνος (36% έκαστος) για το προσεχές διάστημα. Παράλληλα, οι μεγαλύτεροι αναδυόμενοι κίνδυνοι για τα επόμενα πέντε χρόνια περιλαμβάνουν τους κινδύνους, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τα φυσικά φαινόμενα (56%), καθώς και την αξιοποίηση της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης (53%).

Οι γεωπολιτικές εμπορικές εντάσεις, μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου για ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που επηρεάζονται από αυτές. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα μπορούσαν, επίσης, να θέσουν υπό δοκιμασία τη λειτουργική ανθεκτικότητα των τραπεζών, εφόσον εκείνες αναγκαστούν να αποσυρθούν από ορισμένες αγορές.

Περί δεξιοτήτων

Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι η ρευστή αγορά και οι συνεχώς εξελισσόμενοι κίνδυνοι, επιτάσσουν την άμεση προσαρμογή του λειτουργικού μοντέλου διαχείρισης κινδύνου, σε όλα τα επίπεδα των τραπεζικών ιδρυμάτων - από τα διοικητικά συμβούλια μέχρι τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής.

Συγκεκριμένα, τα ευρήματα τονίζουν την ανάγκη για έμφαση στην κριτική σκέψη, για αυξημένη οργανωτική ευελιξία, για περαιτέρω αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών και για ισχυρότερες δυνατότητες διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων. 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα