Κυβερνοασφάλεια

Η Ελλάδα αποκτά νέα Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

cybersecurity_europe

Νέα Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας αποκτά η Ελλάδα, καθώς χθες υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το σχετικό σχέδιο νόμου. Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας” και ρυθμίζονται βασικά ζητήματα σχετικά με το προσωπικό, τη διοίκηση και τη λειτουργία του.

Το Ν.Π.Δ.Δ. αποτελεί μετεξέλιξη και αναβάθμιση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας και θα αποτελέσει την ενιαία και λειτουργική δομή, που θα αναλάβει τον συντονισμό για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας στη χώρα.

Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για την “Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας”

Όσον αφορά στις αρμοδιότητες της νέας “Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας”, θα χαράσσει την ενιαία πολιτική Κυβερνοασφάλειας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας, θα διαμορφώνει, θα συντάσσει και θα επικαιροποιεί την Εθνική Στρατηγική, θα εισηγείται νομοθετικά μέτρα και κανονιστικές πράξεις σε σχέση με την Κυβερνοασφάλεια, θα αναπτύσσει και θα προτείνει στα αρμόδια όργανα ολοκληρωμένο πλαίσιο κινήτρων για επενδύσεις στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας.

Επιπλέον, ο νέος φορέας θα προάγει την εκπαίδευση, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, θα καθορίζει τις προτεραιότητες και θα ενισχύει την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών και λύσεων, θα διαμορφώνει και θα παρακολουθεί το πλαίσιο τεχνικών μέτρων και απαιτήσεων ασφάλειας συστημάτων και θα λαμβάνει τεχνικά μέτρα αποτροπής και αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος.

Ελεγκτικές αρμοδιότητες

Η νέα Αρχή θα ασκεί, επίσης, ελεγκτικές αρμοδιότητες, θα διενεργεί επιθεωρήσεις και θα επιβάλλει κυρώσεις, θα διαμορφώνει και θα υλοποιεί το πλαίσιο πιστοποιήσεων Κυβερνοασφάλειας, θα παρακολουθεί το συνολικό επίπεδο ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο της χώρας, θα συντονίζει και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση απειλών με τη λειτουργία του ενοποιημένου SOC, του Εθνικού δικτύου SOC και της ομάδας απόκρισης συμβάντων.

Επιπλέον, θα καταρτίζει το Εθνικό Σχέδιο έκτακτης ανάγκης, θα αποτελεί το ενιαίο σημείο αναφοράς, θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και δεσμευτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, θα ενημερώνει την επιτροπή Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας σε περιπτώσεις εξαιρετικών συμβάντων, που ενέχουν στρατηγικό κίνδυνο και θα εκπροσωπεί τη χώρα για θέματα Κυβερνοασφάλειας.

Αναφερόμενος στη νέα Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε: “Σε μία εποχή αυξημένης εξάρτησης από την τεχνολογία, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ψηφιακού κράτους αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αδιάλειπτη παροχή σύγχρονων υπηρεσιών, την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στον κυβερνοχώρο και την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης”.

Κρίσιμο βήμα

Κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι “η Κυβερνοασφάλεια αποτελεί έναν ταχέως εξελισσόμενο και ιδιαιτέρως κρίσιμο τομέα για τη χώρα, καθώς συνδέεται άρρηκτα τόσο με την εύρυθμη λειτουργία των κρίσιμων υποδομών της,  όσο και με την ανθεκτικότητα και απόκριση του κράτους σε kυβερνοαπειλές, καθώς επίσης και με την επιχειρησιακή συνέχεια των υπηρεσιών που παρέχει”.

“Το σχέδιο νόμου αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, προκειμένου η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες εθνικές ανάγκες, αλλά και τις επιτακτικές ενωσιακές δεσμεύσεις, αναβαθμίζοντας το επίπεδο εποπτείας, ενημέρωσης και υποστήριξης των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας και ενισχύοντας το οικοσύστημα ψηφιακής καινοτομίας στη χώρα, μέσω της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος με ασφαλείς υποδομές”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στην ανάγκη δημιουργίας νέου φορέα, ο Υπουργός κατέστησε σαφές ότι ο όρος “Αρχή” δεν αποτελεί συνώνυμο μίας “Ανεξάρτητης Αρχής”, αλλά ότι υφίσταται, ήδη, στην ελληνική νομοθεσία στο πλαίσιο ενσωμάτωσης οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διεθνώς αποδεκτός ως τέτοιος, τονίζοντας ότι το σχέδιο νόμου δεν εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά προετοιμάζει το έδαφος για τη δομή, που θα ασχοληθεί με την Κυβερνοασφάλεια.

Η Οδηγία NIS2

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, δια στόματος του κ. Παπαστεργίου, επανέλαβε ότι με την ενσωμάτωση της NIS2, τον Οκτώβριο του 2024, θα αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των εποπτευόμενων φορέων, από περίπου 70 σε 2.000, συμπεριλαμβάνοντας, πλέον, πέρα από “παραδοσιακά” κρίσιμες υποδομές, όπως η ενέργεια, οι ψηφιακές υποδομές και ο τραπεζικός κλάδος και άλλους τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση, οι ταχυμεταφορές, η παρασκευή, παραγωγή και διανομή χημικών προϊόντων, αλλά και η παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων.

Υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα του τομέα της Κυβερνοασφάλειας σημείωσε: “Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε 13,3 εκατ. DDoS επιθέσεις (άρνησης εξυπηρέτησης) και τουλάχιστον μισό εκατομμύριο σοβαρότερες επιθέσεις σε κυβερνητικές ιστοσελίδες”.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα