Τηλεπικοινωνίες

Ταχύτερες και λιγότερο κοστοβόρες οι επενδύσεις σε οπτικές ίνες και 5G

fiber-optic

Βήματα για τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε υποδομές συνδεσιμότητας gigabit, ήτοι σε οπτικές ίνες και 5G, κάνει η Ευρώπη. Προκειμένου να μπορέσει να κάνει ένα άλμα σε επίπεδο συνδεσιμότητας - πεδίο στο οποίο η Ένωση υστερεί έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού - η Ε.Ε. επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό προς τις επενδύσεις gigabit θεσμικό πλαίσιο.

Σε αυτό στοχεύει ο Κανονισμός για τις υποδομές οπτικών ινών και 5G, ο οποίος έλαβε το πράσινο φως του Συμβουλίου της Ε.Ε., ανοίγοντας τον δρόμο για την ταχύτερη εγκατάσταση υποδομών gigabit στην Ευρώπη. Ο νέος κανονισμός αποσκοπεί στην απλούστευση και την επιτάχυνση της εγκατάστασης δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων, όπως οι οπτικές ίνες και το 5G, με σκοπό την επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεων συνδεσιμότητας της Ευρώπης, που καθορίζονται στην ψηφιακή πυξίδα για αυτήν τη δεκαετία.

Κανονισμός για τις υποδομές gigabit: Πράσινο φως του Συμβουλίου - Τον δρόμο για ταχύτερη εγκατάσταση gigabit δικτύων στρώνει η Ευρώπη

“Η χαμηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων και το υψηλό επενδυτικό κόστος, που κυριαρχούν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, έχουν αρχίσει να θέτουν εκτός τροχιάς την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη των ψηφιακών στόχων για το 2030, που ορίζονται στο πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία, με επενδυτικό χάσμα ύψους περίπου €65 δισ. Ετησίως”, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο νέος κανονισμός, ο οποίος θα αντικαταστήσει την οδηγία του 2014 για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών υπηρεσιών (BCRD), αποσκοπεί επίσης στη μείωση του αδικαιολόγητα υψηλού κόστους εγκατάστασης δικτύων υψηλής χωρητικότητας, που οφείλεται εν μέρει στις διαδικασίες αδειοδότησης.

Μηχανισμός συμβιβασμού

Οι διαδικασίες αυτές θα απλουστευθούν μέσω υποχρεωτικού μηχανισμού συμβιβασμού μεταξύ των δημόσιων και των τηλεπικοινωνιακών φορέων. Η νέα νομοθεσία θα παράσχει, επίσης, μεγαλύτερη διαφάνεια και θα εξασφαλίσει αποτελεσματικό σχεδιασμό για τους φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

“Η έκδοση του κανονισμού για τις υποδομές gigabit αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να λάβουμε μέτρα κατά του διοικητικού φόρτου και να τονώσουμε την εγκατάσταση δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων. Αυτό θα επιτρέψει στους πολίτες μας να σερφάρουν ταχύτερα και να αποκτήσουν καλύτερη ψηφιακή εμπειρία με τη χρήση οπτικών ινών ή 5G”, σχολίασε ο Petra De Sutter, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιων Επιχειρήσεων, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Βελγίου, που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου.

Για την καλύτερη πρόσβαση του κοινού και των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, ο κανονισμός για τις υποδομές gigabit καλύπτει, επίσης, την εγκατάσταση ενδοκτιριακών υλικών υποδομών και την πρόσβαση σε αυτές. Επίσης, ο Κανονισμός παρέχει ορισμένο βαθμό ευελιξίας στα κράτη-μέλη, όπως εξαιρέσεις για τις κρίσιμες εθνικές υποδομές.

Ο νέος κανονισμός, τον οποίο εισηγήθηκε η Επιτροπή και ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton τον Φεβρουάριο του 2023, θα τεθεί σε εφαρμογή 18 μήνες από την έναρξη ισχύος του, ενώ ορισμένες ειδικές διατάξεις θα αρχίσουν να εφαρμόζονται αργότερα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα