Αναδυόμενες Tεχνολογίες

“Task Force” για την Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί η Ε.Ε.

artificial-intelligence-1070

“Τask force” για την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), η οποία συστάθηκε εντός της Επιτροπής. Η Υπηρεσία θα απασχολεί περισσότερους από 140 υπαλλήλους, ανάμεσά τους ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας, διοικητικούς βοηθούς, δικηγόρους, ειδικούς σε θέματα πολιτικής και οικονομολόγους. 

Το γραφείο θα διασφαλίσει τη συνεκτική εφαρμογή της πράξης για την ΤΝ. Αυτό θα επιτευχθεί με την υποστήριξη των φορέων διακυβέρνησης στα κράτη-μέλη. Η Υπηρεσία ΤΝ θα επιβάλει, επίσης, άμεσα τους κανόνες για τα μοντέλα ΤΝ γενικού σκοπού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), η οποία συστάθηκε εντός της Επιτροπής

Σε συνεργασία με τους προγραμματιστές ΤΝ, την επιστημονική κοινότητα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, η Υπηρεσία ΤΝ θα συντονίζει την κατάρτιση κωδίκων πρακτικής αιχμής, θα διενεργεί δοκιμές και αξιολόγηση μοντέλων ΤΝ γενικού σκοπού, θα ζητά πληροφορίες και θα επιβάλλει κυρώσεις, όταν είναι αναγκαίο.

Για να διασφαλιστεί η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, η Υπηρεσία ΤΝ θα συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη και την ευρύτερη κοινότητα εμπειρογνωμόνων μέσω ειδικών φόρουμ και ομάδων εμπειρογνωμόνων. Σε επίπεδο Ε.Ε., η Υπηρεσία ΤΝ θα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών-μελών. 

Η επιστημονική ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων θα εξασφαλίσει ισχυρή σύνδεση με την επιστημονική κοινότητα και θα συγκεντρωθεί περαιτέρω εμπειρογνωμοσύνη σε ένα συμβουλευτικό φόρουμ, το οποίο θα αντιπροσωπεύει μια ισορροπημένη επιλογή ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜμΕ, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ομάδων προβληματισμού και της κοινωνίας των πολιτών.

Ο ρόλος της νέας υπηρεσίας

Η Υπηρεσία ΤΝ θα προωθήσει ένα καινοτόμο οικοσύστημα της Ε.Ε. για αξιόπιστη ΤΝ. Θα συμβάλει σε αυτό παρέχοντας συμβουλές σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και καθιστώντας δυνατή την πρόσβαση σε δοκιμαστήρια ΤΝ, δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες και άλλες ευρωπαϊκές δομές στήριξης για την υιοθέτηση της ΤΝ, όπως οι εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού στην ΤΝ, οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας και τα εργοστάσια ΤΝ. 

Θα στηρίξει, επίσης, δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής και θα υλοποιήσει πρωτοβουλίες, όπως η GenAI4EU, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μοντέλα γενικής χρήσης ΤΝ που παράγονται στην Ευρώπη και εκπαιδεύονται μέσω υπερυπολογιστών της Ε.Ε. εξειδικεύονται και ενσωματώνονται σε καινοτόμες εφαρμογές σε ολόκληρη την οικονομία, τονώνοντας τις επενδύσεις.

Τέλος, η Υπηρεσία ΤΝ θα διασφαλίσει μια στρατηγική, συνεκτική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ΤΝ σε διεθνές επίπεδο, η οποία θα καταστεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Οι οργανωτικές αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την 16η Ιουνίου, ενώ η πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου ΤΝ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Ιουνίου. Η Υπηρεσία ΤΝ καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ορισμό του συστήματος ΤΝ και τις απαγορεύσεις, οι οποίες αναμένονται έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της πράξης για την ΤΝ. 

ΤΝ που υπηρετεί τον άνθρωπο

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε σχετικά: “Η Υπηρεσία ΤΝ θα μας βοηθήσει να διασφαλίσουμε τη συνεκτική εφαρμογή της πράξης για την τεχνητή νοημοσύνη. Από κοινού με τους προγραμματιστές και την επιστημονική κοινότητα, η Υπηρεσία θα αξιολογεί και θα δοκιμάζει την ΤΝ γενικού σκοπού, προκειμένου η ΤΝ να υπηρετεί τον άνθρωπο και να υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες”.

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, προσέθεσε τα εξής: “Με τη νέα Υπηρεσία ΤΝ και τις 140 ταλαντούχες γυναίκες και άνδρες που τη στελεχώνουν, η Επιτροπή θα διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωσία για να προωθήσει την εφαρμογή της πράξης για την ΤΝ και να ενισχύσει τον ρόλο της Ευρώπης, ως παγκόσμιου φορέα καθορισμού προτύπων στην ΤΝ”.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα