Αναδυόμενες Tεχνολογίες

Μπαράζ συμφωνιών φέρνει η GenAI στον κλάδο της τεχνολογίας το 2024

ai-people-tech

Σε πλήρη αναδιάταξη αναμένεται να οδηγήσει την αγορά της τεχνολογίας η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη GenAI το 2024, πυροδοτώντας νέες συμφωνίες και συνεργασίες, που είναι πιθανό να διαμορφώσουν ένα νέο τοπίο στον κλάδο.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η ενσωμάτωση τις GenAI αποτελεί την κορυφαία ευκαιρία για τις επιχειρήσεις τεχνολογίας το 2024. Στο περιβάλλον αυτό, η ενσωμάτωση της GenAI στις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην κατάταξη των ευκαιριών, που αναδύονται για τον κλάδο και καταλαμβάνει την πρώτη θέση για το 2024.

Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ΕΥ, “Top 10 opportunities for technology companies in 2024”, η έκθεση σημειώνει ότι οι περισσότεροι οργανισμοί (90%) βρίσκονται ακόμη σε ένα πρώιμο στάδιο ωριμότητας στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Βελτιώνονται οι προοπτικές του κλάδου τεχνολογίας το 2024, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως κορυφαία ευκαιρία

Η δυνατότητα για πειραματισμό με την GenAI σε λειτουργίες front-office και back-office αποτελεί ακόμη μία αναδυόμενη ευκαιρία και κατατάσσεται στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης. Η έκθεση αναφέρει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει να επικεντρωθούν σε περιπτώσεις χρήσης (use cases) με υψηλό αντίκτυπο και αξία, που δημιουργούν ευκαιρίες για μετασχηματισμό.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν τη χρήση GenAI στην κωδικοποίηση λογισμικού (front-office) και την ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για την προσέλκυση και διακράτηση του ανθρώπινου δυναμικού (back-office).

Άμεση κινητοποίηση

Σύμφωνα με το 65% των CEOs εταιρειών τεχνολογίας, ο οργανισμός τους πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα για την αξιοποίηση της GenAI, ώστε να διατηρήσει το στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Σε αυτό το τοπίο, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι στη φετινή κατάταξη περιλαμβάνεται - στην πέμπτη θέση - η διαμόρφωση εταιρικής επενδυτικής στρατηγικής, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (large language models - LLMs) αυξάνεται με ταχύ ρυθμό και οι εξαγορές, οι συμφωνίες και οι συνεργασίες, μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη, βοηθώντας τις εταιρείες του κλάδου να ξεπεράσουν προκλήσεις, όπως η ζήτηση για hardware, το υψηλό κόστος της εκπαίδευσης και η εξεύρεση του απαιτούμενου ταλέντου.

Εφοδιαστική αλυσίδα

Στην τέταρτη θέση της φετινής κατάταξης, ανεξάρτητα από την επανάσταση της GenAI, βρίσκεται η ευκαιρία δημιουργίας πρόσθετων γραμμών εφοδιασμού σε αναδυόμενες αγορές. Ο κίνδυνος διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει υπαρκτός, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που βασίζονται σε hardware, οδηγώντας σε έναν αγώνα δρόμου σε τομείς, όπως η παραγωγή ημιαγωγών (semiconductors), για την επανευθυγράμμιση των εφοδιαστικών αλυσίδων, με τρόπο που να μετριάζει τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων.

Η έκθεση αναδεικνύει μία αυξανόμενη τάση για την ίδρυση επιχειρήσεων σε αναδυόμενες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων μακριά από περιοχές, που είναι εκτεθειμένες σε εμπορικές συγκρούσεις.

Ο ρόλος του ΑΙ στην ενέργεια

Η προτεραιοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των data centers, περιλαμβάνεται, επίσης, στην κατάταξη των 10 κορυφαίων ευκαιριών για τις εταιρείες τεχνολογίας για το 2024, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση.

Η κατανάλωση ενέργειας των data centers αναμένεται να αυξηθεί άμεσα, λόγω της τεράστιας υπολογιστικής ισχύος, που απαιτείται για την εκπαίδευση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και τη λειτουργία ευφυών συστημάτων.

Η έκθεση τονίζει ότι, μέχρι το 2027, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταναλώνει τόση ηλεκτρική ενέργεια, όσο μία χώρα στο μέγεθος της Ολλανδίας. Σημειώνει, επίσης, ότι οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στην πρόκληση αυτή, συνεργαζόμενες με παρόχους ενεργειακού εξοπλισμού, για να αναπτύξουν καινοτόμους τρόπους για την τροφοδοσία των data centers - συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα.

Οι κορυφαίες ευκαιρίες

Η πλήρης κατάταξη των 10 κορυφαίων ευκαιριών για τον κλάδο τεχνολογίας για το 2024, είναι:

- Ενσωμάτωση της GenAI σε στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού και δημιουργία ενός “πύργου ελέγχου AI”.

- Πειραματισμός με την GenAI για στοχευμένες περιπτώσεις χρήσης front-office και back-office.

- Επενδύσεις σε νέες μορφές ψηφιακών υποδομών (π.χ. edge computing).

- Δημιουργία πρόσθετων γραμμών εφοδιασμού σε αναδυόμενες αγορές.

- Διαμόρφωση εταιρικής επενδυτικής στρατηγικής γύρω από τον οδικό χάρτη ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

- Αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για τη βιομηχανοποίηση και ανάπτυξη σε κλίμακα των προηγμένων τεχνολογιών.

- Σχεδιασμός διαδικασιών προληπτικής και ολιστικής διαχείρισης νέων και μελλοντικών φορολογικών επιβαρύνσεων.

- Προτεραιοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των data centers, μεταξύ των πρωτοβουλιών και δράσεων για το περιβάλλον.

- Επενδύσεις σε προηγμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και επανεξέταση της ισορροπίας μεταξύ κόστους, κινδύνων, ανθεκτικότητας και ευκινησίας.

- Χρήση προηγμένων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα