Τεχνολογία - Πληροφορική

Η Ευρώπη επενδύει €325 εκατ. στην αγορά των μικροτσίπ

microchip2

Τη βεντάλια των ενεργειών που έχει ανοίξει, προκειμένου να κλείσει την ψαλίδα που τη χωρίζει από τους διεθνείς ανταγωνιστές της στην παγκόσμια αγορά μικροτσίπ, συνεχίζει να ανοίγει η Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινή επιχείρηση “Μικροκυκλώματα” (ΚΕ “Μικροκυκλώματα”) ανακοίνωσε ότι θα προκηρυχθούν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των ημιαγωγών, συνολικού ύψους €325 εκατ.

Πρόκειται ειδικότερα για προσκλήσεις στήριξης του R&D στη φωτονική, σε κέντρα ικανοτήτων και σε μια πλατφόρμα σχεδιασμού ημιαγωγών βασισμένη σε υπολογιστικό νέφος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Μικροκυκλώματα για την Ευρώπη” της πράξης για τα μικροκυκλώματα. Η συνολική χρηματοδότηση της ΕΕ, που διατίθεται για τις εν λόγω προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, ανέρχεται σε €325 εκατ., τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν με πρόσθετη χρηματοδότηση από τα κράτη που συμμετέχουν στην ΚΕ “Μικροκυκλώματα”.

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη του R&D στον τομέα των ημιαγωγών και ειδικότερα στη φωτονική

Ο νέος γύρος προσκλήσεων υποβολής προτάσεων θα στηρίξει περαιτέρω τη βιομηχανία ημιαγωγών της Ευρώπης με τη δημιουργία μιας πιλοτικής γραμμής για φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Οι ημιαγωγοί αυτοί χρησιμοποιούν φως για την επεξεργασία και τη μετάδοση πληροφοριών με υψηλότερες ταχύτητες, ενώ χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια.

“Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επόμενη γενιά υπολογιστών υψηλών επιδόσεων, επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας και κέντρων δεδομένων”, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι η χρηματοδότηση θα στηρίξει επίσης τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη δικτύωση “κέντρων ικανοτήτων στον τομέα των μικροκυκλωμάτων” στα συμμετέχοντα κράτη.

Κέντρα ικανοτήτων για μικροτσίπς

Τα εν λόγω κέντρα ικανοτήτων, όπως εξηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα παρέχουν πρόσβαση σε τεχνική εμπειρογνωσία και στον πειραματισμό με ημιαγωγούς, βοηθώντας τις εταιρείες, ιδίως τις μικρομεσαίες, να βελτιώσουν τις ικανότητες σχεδιασμού και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Τέλος, οι επικείμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα χρηματοδοτήσουν ένα έργο για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας σχεδιασμού βασισμένης στο cloud,

Η προς δημιουργία πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες, ιδίως στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα νέα τους μικροκυκλώματα, συμβάλλοντας παράλληλα και στη διάθεση των σχεδίων τους στην αγορά.

Ποιους αφορά η πρόσκληση

Οι βιομηχανικοί φορείς και οι ερευνητικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω της διαδικτυακής πύλης “Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών” και του ιστότοπου της ΚΕ “Μικροκυκλώματα”.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων για την πιλοτική γραμμή φωτονικής, τα κέντρα ικανοτήτων και την πλατφόρμα σχεδιασμού είναι αντίστοιχα η 17η Σεπτεμβρίου 2024, η 2η Οκτωβρίου 2024 και η 10η Οκτωβρίου 2024. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω της διαδικτυακής πύλης “Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» και του ιστότοπου της ΚΕ «Μικροκυκλώματα”.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα