Τεχνολογία - Πληροφορική

Στην Ελλάδα οι 4 από τις 151 “κοιλάδες καινοτομίας” της Ευρώπης

people_laptops_3

Τη δημιουργία πανευρωπαϊκών “κοιλάδων καινοτομίας” (innovation valleys) επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη νέα χρηματοδότηση με €116 εκατ. μιας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία περιφερειακών κέντρων καινοτομίας σε 151 περιφέρειες της ΕΕ, εκ των οποίων οι 4 στην Ελλάδα.

Κρήτη, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Ελλάδα είναι οι τέσσερις ελληνικές περιφέρειες που περιλαμβάνονται στις 151 πανευρωπαϊκά, που η Επιτροπή χαρακτηρίζει “ως περιφερειακές νησίδες καινοτομίας” στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου καινοτομίας.

Κρήτη, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Ελλάδα, οι τέσσερις περιφέρειες που περιλαμβάνονται στις 151 “κοιλάδες καινοτομίας” της ΕΕ

Αυτές οι περιφέρειες έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν τις πολιτικές και τις επενδύσεις τους για καινοτομία, ενισχύοντας το οικοσύστημά καινοτομίας και να δημιουργήσουν νέες αλυσίδες αξίας της ΕΕ στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Προκλήσεις, όπως η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, η αύξηση της επισιτιστικής ασφάλειας, η βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και αύξηση της κυκλικότητας.

“Συνδέοντας περιφέρειες με διαφορετικά επίπεδα καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και φέρνοντας σε επαφή τους κύριους φορείς καινοτομίας των εν λόγω περιφερειών, τα περιφερειακά κέντρα καινοτομίας αποσκοπούν στην ενίσχυση των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας, στη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας στην Ευρώπη και στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας”, αναφέρει σχετικά η Επιτροπή.

Ετοιμότητα

Η δημιουργία των regional innovation valleys εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης για τα Ευρωπαϊκά Οικοσυστήματα Καινοτομίας, το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ “Ορίζων Ευρώπη”, καθώς και στο πλαίσιο του Μέσου Διαπεριφερειακών Επενδύσεων στην Καινοτομία (I3) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Επί του παρόντος, 72 περιφέρειες με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και επιδόσεων καινοτομίας προετοιμάζονται να γίνουν περιφερειακά κέντρα καινοτομίας, με την επιφύλαξη της υπογραφής των σχετικών συμφωνιών επιχορήγησης. 

“Τα περιφερειακά κέντρα καινοτομίας, που ανακοινώθηκαν, αποτελούν πρότυπο παράδειγμα της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και καταδεικνύουν τα πλεονεκτήματα της τοποκεντρικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προκλήσεων της εποχής μας”, υπογράμμισε η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κυρία Ελίζα Φερέιρα.

“Επεκτείνοντας τη συνεργασία τους με βάση την έξυπνη εξειδίκευση, οι διασυνδεδεμένες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, θα είναι καλύτερα εξοπλισμένες για την ενίσχυση των συνολικών επιδόσεων της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας, γεφυρώνοντας παράλληλα το υφιστάμενο χάσμα καινοτομίας”, πρόσθεσε η ίδια.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κυρία Ιλιάνα Ιβάνοβα πρόσθεσε: “Είναι ενθαρρυντική η δέσμευση πολλών περιφερειών της Ευρώπης να αξιοποιήσουν τη στρατηγική τους εξειδίκευση και να συντονίσουν περισσότερο τις επενδύσεις και τις πολιτικές τους στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Μέσω των περιφερειακών κέντρων καινοτομίας, θα μετατρέψουμε την πολυμορφία των εδαφών της ΕΕ σε δύναμη, ενώ θα διευκολύνουμε και τη συνεργασία για την προώθηση νέων αξιακών αλυσίδων της ΕΕ για την τοπική καινοτομία στην Ευρώπη”.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα