Τεχνολογία - Πληροφορική

Έντονο ψηφιακό προσανατολισμό έχει ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

europe-comm

Έντονο ψηφιακό προσανατολισμό έχει ο νέος ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ, ύψους €199,7 δισ. για το 2025, τον οποίο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο προϋπολογισμός θα συμπληρωθεί με εκταμιεύσεις κατ’ εκτίμηση ποσού ύψους €72 δισ. στο πλαίσιο του NextGenerationEU.

Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2025 κατευθύνει τα κεφάλαια εκεί όπου μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά, σε συνεργασία και σύμφωνα με τις ανάγκες των κρατών-μελών της ΕΕ και των εταίρων “σε ολόκληρο τον κόσμο, με σκοπό να καταστεί η Ευρώπη πιο ανθεκτική και να προετοιμαστεί καλύτερα για το μέλλον προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ”, αναφέρει η Επιτροπή. 

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2025: στόχος η ενίσχυση της χρηματοδότησης των προτεραιοτήτων της Ευρώπης

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, “ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και παράλληλα με την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και του παγκόσμιου ρόλου της Ευρώπης”.

Βαρύτητα δίνεται - μέσα από το σχέδιο του προϋπολογισμού - στη στήριξη βασικών κρίσιμων τεχνολογιών μέσω της πλατφόρμας στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP).

“Αυτό το σημαντικό χρηματοδοτικό κονδύλιο θα στηρίξει την ΕΕ στην εκπλήρωση των πολιτικών της προτεραιοτήτων, ενσωματώνοντας παράλληλα τις αλλαγές, που συμφωνήθηκαν στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) τον Φεβρουάριο του 2024”, σχολιάζει η Επιτροπή, αναφερόμενη στο σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2025.

Ψηφιακές προτεραιότητες

Η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν τα ακόλουθα ποσά στις διάφορες προτεραιότητες της ΕΕ (σε αναλήψεις υποχρεώσεων), μεταξύ των οποίων:

- €13,5 δισ. για την έρευνα και την καινοτομία, εκ των οποίων €12,7 δισ. για το εμβληματικό ερευνητικό πρόγραμμα της Ένωσης “Ορίζων Ευρώπη”. Το σχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει, επίσης, τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη” και μέσω ανακατανομής από άλλα προγράμματα.

- €4,6 δισ. για ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις, εκ των οποίων €2,8 δισ. για τον μηχανισμό “Συνδέοντας την Ευρώπη” με στόχο τη βελτίωση των διασυνοριακών υποδομών, €1,1 δισ. για το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη” με σκοπό τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ένωσης και €378 εκατ. για το πρόγραμμα InvestEU για βασικές προτεραιότητες (έρευνα και καινοτομία, διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τομέας της υγείας και στρατηγικές τεχνολογίες).

- €2,1 δισ. για δαπάνες που προορίζονται για το διάστημα, κυρίως για το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα, το οποίο θα συγκεντρώνει τις δράσεις της Ένωσης σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα. 

Που θα διατεθούν τα βασικά κονδύλια

-Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο νέος προϋπολογισμός στην Κοινή Γεωργική Πολιτική, προβλέποντας κονδύλια €53,8 δισ. και €0,9 δισ. για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, για τους Ευρωπαίους γεωργούς και αλιείς, αλλά και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού και του αλιευτικού τομέα και την παροχή των απαραίτητων δυνατοτήτων για διαχείριση κρίσεων.

- €49,2 δισ. για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, καθώς και για τις υποδομές στήριξης της πράσινης μετάβασης και των έργων προτεραιότητας της Ένωσης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα