Τεχνολογία - Πληροφορική

Υποδομές και προσέλκυση ταλέντων στον πυρήνα της ψηφιακής πολιτικής της Ε.Ε.

people-buniness-2

Η περαιτέρω ανάπτυξη των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών, η προσέλκυση ταλέντων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός με πράσινο πρόσημο, αποτελούν βασικές προτεραιότητες των κρατών-μελών της Ε.Ε., όπως τις αποτυπώνει το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενόψει του νέου, επερχόμενου, νομοθετικού κύκλου.

Αναφερόμενο στις βασικές προτεραιότητες για την επόμενη νομοθετική περίοδο, μετά τις Ευρωεκλογές, το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική, συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων, που εγκρίθηκαν πρόσφατα, με τον ελάχιστο διοικητικό φόρτο για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αποτελεί την κύρια προτεραιότητα για την επόμενη εντολή.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης προσδιόρισε τις κύριες προτεραιότητες της ψηφιακής πολιτικής της Ένωσης για τον επόμενο νομοθετικό κύκλο

Σε σχετικό κείμενο συμπερασμάτων, το Συμβούλιο υπογραμμίζει ακόμη τη σημασία της διασφάλισης μιας ασφαλούς και ανθεκτικής ψηφιακής υποδομής σε ολόκληρη την Ε.Ε. Επιπλέον, το Συμβούλιο αναφέρει ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. στον ψηφιακό μετασχηματισμό απαιτεί την προσέλκυση και τη διατήρηση ενός ψηφιακά ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ιδίως των γυναικών, και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος.

Περαιτέρω, τα κράτη-μέλη υπογραμμίζουν ότι αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει, επίσης, να συμβαδίζει με την πράσινη μετάβαση, συνοδευόμενη από φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας.

Ταυτόχρονα, τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν τη σημασία της διασφάλισης ενός ασφαλέστερου, υπεύθυνου και αξιόπιστου διαδικτυακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Louvain-la-Neuve, που εγκρίθηκε κατά την άτυπη σύνοδο των υπουργών τηλεπικοινωνιών στις 12 Απριλίου 2024.

Ψηφιακή διπλωματία

Τα κράτη-μέλη τονίζουν, επίσης, τη σημασία της διεθνούς διάστασης της ψηφιακής πολιτικής της Ε.Ε., χαιρετίζοντας την ενίσχυση των ψηφιακών εταιρικών σχέσεων και συμφωνιών ψηφιακού εμπορίου και επιμένοντας στην ανάγκη ανάπτυξης μιας πιο προορατικής και συντονισμένης προσέγγισης της Ε.Ε., ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει βασικό ρόλο, παγκοσμίως, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ψηφιακή διακυβέρνηση.

Έμφαση στις καινοτόμες τεχνολογίες

Οι καινοτόμες τεχνολογίες βρίσκονται στον πυρήνα της ψηφιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. στην παγκόσμια σκηνή απαιτεί μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στις καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες, που επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της καινοτομίας, του ρυθμιστικού φόρτου και της προστασίας της οικονομικής ασφάλειας της Ένωσης.

“Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι για το μέλλον, όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την ασφαλή και ψηφιακή υποδομή σε όλη την Ευρώπη”, αναφέρει το Συμβούλιο στο κείμενο των συμπερασμάτων, που ενέκρινε.

Όπως εξηγεί, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει αποδειχθεί ότι αλλάζει το παιχνίδι στη ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ε.Ε. Και προσθέτει: “Κατά τον προσδιορισμό των κύριων προτεραιοτήτων για την ψηφιακή πολιτική της Ε.Ε., που θα αναπτυχθεί στον επερχόμενο νομοθετικό κύκλο, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στοχεύουν στην αντιμετώπιση τόσο των προκλήσεων, όσο και των ευκαιριών της ψηφιακής σφαίρας”.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στις καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες έχει καίρια σημασία για την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και για τη διασφάλιση της προστασίας της οικονομικής ασφάλειας της Ε.Ε., διατηρώντας παράλληλα το οικονομικό άνοιγμα και δυναμισμό.

“Οι νέες τεχνολογίες έχουν οδηγήσει στην καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Ωστόσο, ένας επιτυχημένος ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να βασίζεται σε μια ασφαλή, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση - μια προσέγγιση, που προασπίζει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ψηφιακά δικαιώματα είναι θεμελιώδη για όλους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω, παρέχοντας σε κάθε Ευρωπαίο την ευκαιρία να αναπτύξει βασικές ψηφιακές δεξιότητες και να συμμετάσχει ενεργά στον διαδικτυακό μας κόσμο”, σχολίασε ο Petra de Sutter, Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Βελγίου και Υπουργός δημόσιας διοίκησης, δημοσίων επιχειρήσεων, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

salesforce_smb_it_stat_card

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα