Τεχνολογία - Πληροφορική

Επενδυτική ατζέντα για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν 8 στις 10 βιομηχανίες

artificial-intelligence2

Επενδυτική ατζέντα για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν 8 στις 10 βιομηχανίες στην Ελλάδα, με το 83% των βιομηχανικών και μεταποιητικών μονάδων στη χώρα να δηλώνει ότι θέλει να υλοποιήσει λύσεις βασισμένες στο ΑΙ. Σύμφωνα με κοινή έρευνα των ΕΥ Ελλάδος και ΣΕΒ, για την επόμενη τριετία, πρώτες προτεραιότητες για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση στη χώρα μας, αποτελούν οι τεχνικές ανάλυσης προβλεπτικής συντήρησης (45%) και η τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων (43%).

Συνολικά, η ελληνική βιομηχανία και μεταποίηση, όπως προκύπτει από την έρευνα των δυο φορέων, μέχρι σήμερα, οι σημαντικότεροι στόχοι, που επιτεύχθηκαν από δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας (43%) και η βελτίωση της βιομηχανικής απόδοσης (41%).

Το 83% των βιομηχανικών και μεταποιητικών μονάδων στην Ελλάδα θέλει να υλοποιήσει λύσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη

Η έρευνα δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων, που συμμετείχαν σε αυτήν, έχει εφαρμόσει δράσεις βιομηχανικής αριστείας (81%), ψηφιακού μετασχηματισμού (87%) και πρωτοβουλίες βιώσιμου μετασχηματισμού (87%) στη βιομηχανική δραστηριότητα τους. Ωστόσο και στις τρεις περιπτώσεις, προκύπτει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις υλοποιούν δράσεις κατά περίπτωση και όπου κρίνουν ότι χρειάζεται ή σε μικρή κλίμακα ή σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές μονάδες και όχι στο πλαίσιο ενός δομημένου προγράμματος ή μιας ευρύτερης στρατηγικής.

Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα βιομηχανικής αριστείας, οι επιχειρήσεις έχουν υλοποιήσει δράσεις που αφορούν, κυρίως, τις λειτουργικές περιοχές της παραγωγής (90%) και της ποιότητας (69%), ενώ ως σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή υλοποίησή τους, αναφέρουν τη δέσμευση και υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση (76%) και την υψηλή συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού (57%).

Αγκάθι η έλλειψη προσωπικού

Ένα ενδιαφέρον - και μάλλον  αναμενόμενο εύρημα με βάση τη διεθνή και εγχώρια συγκυρία - είναι πως, πλέον, η έλλειψη προσωπικού αναδεικνύεται σε “νούμερο ένα” πρόβλημα για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της βιομηχανίας και της μεταποίησης,

Για την ακρίβεια, η έρευνα των ΕΥ και ΣΕΒ δείχνει ότι για την επόμενη τριετία η πιο μεγάλη πρόκληση το ανθρώπινο δυναμικό (73%). Και μάλιστα, όχι μόνο εξειδικευμένου, αλλά και ανειδίκευτου προσωπικού. Ειδικότερα, οι εταιρείες ανησυχούν για τις προοπτικές εύρεσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού με συγκεκριμένη εμπειρία και γνώση (85%). Ωστόσο, εξίσου μεγάλη είναι η ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου για την έλλειψη ανειδίκευτου ή entry-level ανθρώπινου δυναμικού με βασικές δεξιότητες και προσόντα (62%).

Στο μεταξύ, ως σημαντικότερες εξωτερικές προκλήσεις της τελευταίας τριετίας αναφέρονται το κόστος της ενέργειας και των καυσίμων (72%), τα ζητήματα του ανθρώπινου δυναμικού (65%), οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες (63%) και το κόστος των πρώτων υλών και υλικών παραγωγής (61%).

Τρία κρίσιμα στοιχήματα

Στη μελέτη των EY Ελλάδος και ΣΕΒ, αναλύονται σε βάθος οι λόγοι, τα προσδοκόμενα οφέλη, οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά και οι παράγοντες επιτυχίας. Για να μπορέσει η ελληνική βιομηχανία να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, πρέπει να κερδίσει τρία μεγάλα στοιχήματα:

  • Να επενδύσει στη “βιομηχανική αριστεία”, δηλαδή στην επιδίωξη παραγωγής υψηλής ποιότητας μέσω της βελτιστοποίησης των διαδικασιών, των τεχνολογιών και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Να προωθήσει και να εμβαθύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τη μετάβαση στο εργοστάσιο του μέλλοντος.
  • Να μεταβεί σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, που θα δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και το περιβάλλον και την κοινωνία.  

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα