Τεχνολογία - Πληροφορική

Έως το 2026, η πλήρης εφαρμογή του πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας

eu-digital-id

Ένα σημαντικό ορόσημο διανύει η Ευρώπη με τη θέσπιση του νέου Κανονισμού, που εισάγει στη ζωή των πολιτών την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα (eID). Προκειμένου να διασφαλιστεί αξιόπιστη και ασφαλής ψηφιακή ταυτότητα για όλους τους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες, το Συμβούλιο θέσπισε το νέο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα (eID).

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, τα κράτη-μέλη θα παρέχουν σε πολίτες και επιχειρήσεις ψηφιακά πορτοφόλια, τα οποία θα μπορούν να συνδέουν την εθνική ψηφιακή ταυτότητα του/της κατόχου με αποδεικτικά έγγραφα άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών του/της (π.χ. άδεια οδήγησης, τίτλους σπουδών, τραπεζικό λογαριασμό).

Ορόσημο για την Ευρώπη η έκδοση του κανονισμού για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα

Οι πολίτες θα είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους και να διαμοιράζονται ηλεκτρονικά έγγραφα από τα ψηφιακά πορτοφόλια τους απλά, χρησιμοποιώντας τα κινητά τους τηλέφωνα.

“Η παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να αποκτήσουν ένα μοναδικό και ασφαλές ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι και παράλληλα να διατηρήσουν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την Ε.Ε., το οποίο θα αποτελέσει παγκόσμιο πρότυπο για τον ψηφιακό τομέα και θα ενισχύσει την ασφάλεια κατά την επαφή με διαδικτυακές υπηρεσίες”, αναφέρει ο Mathieu Michel, Υφυπουργός του Βελγίου, αρμόδιος για την Ψηφιοποίηση, τη Διοικητική Απλούστευση, την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής και τη Διαχείριση Κτιρίων.

Επιπλέον, όπως τονίζει ο ίδιος, “θέτοντας τους πολίτες στο επίκεντρο, ο κανονισμός για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα συμβάλλει στη σημαντική βελτίωση και απλούστευση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Οι πολίτες δεν θα πρέπει να επωμίζονται τον φόρτο της διοικητικής και θεσμικής πολυπλοκότητας”.

Ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας

Ο αναθεωρημένος κανονισμός αποτελεί σαφή αλλαγή προτύπου για την ψηφιακή ταυτότητα στην Ευρώπη. Στόχος του είναι να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν καθολική πρόσβαση σε ασφαλή και αξιόπιστη ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας.

Τα νέα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας (EDIW) θα επιτρέπουν σε όλους τους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας την εθνική τους ψηφιακή ταυτοποίηση, η οποία θα αναγνωρίζεται παντού στην Ε.Ε., χωρίς να πρέπει να χρησιμοποιούν ιδιωτικές μεθόδους ταυτοποίησης ή να αποκαλύπτουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς λόγο.

Ο έλεγχος από τους χρήστες διασφαλίζει ότι θα κοινοποιούνται μόνο οι πληροφορίες, που χρειάζεται να κοινοποιηθούν.

Πίνακας εργαλείων

Το πορτοφόλι θα περιέχει πίνακα εργαλείων με όλες τις συναλλαγές στις οποίες θα έχει πρόσβαση ο/η κάτοχός του τόσο εντός, όσο και εκτός διαδικτύου, θα παρέχει τη δυνατότητα αναφοράς πιθανών παραβιάσεων της προστασίας των δεδομένων και θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ πορτοφολιών.

Επιπλέον, οι πολίτες θα μπορούν να εντάσσουν στο πορτοφόλι τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και να επωφελούνται από τη δυνατότητα δωρεάν ηλεκτρονικών υπογραφών για μη επαγγελματική χρήση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα