Τεχνολογία - Πληροφορική

Εργαλεία για την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού αναζητά η Ε.Ε.

data-mobile-smartphones

Την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού θέτει στο επίκεντρο της προσοχής του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλώντας την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα υφιστάμενα νομικά κενά και να προτείνει νέα νομοθεσία κατά του “εθιστικού σχεδιασμού”. Μάλιστα, οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν πως, αν η Επιτροπή δεν αντιδράσει, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει χρήση του δικαιώματος του για ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, δεδομένου ότι σήμερα οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών περνούν, κατά μέσο όρο, πάνω από επτά ώρες την ημέρα στο διαδίκτυο, με έναν στους τέσσερις να εμφανίζει προβληματική χρήση έξυπνων τηλεφώνων, που προσομοιάζει με εθισμό.

Το Ευρωκοινοβούλιο με έκθεση που εγκρίθηκε χθες, κάνει έκκληση για απαγόρευση εθιστικών χαρακτηριστικών, όπως η απεριόριστη κύλιση, η αυτόματη αναπαραγωγή. Επίσης, ζητά τη θέσπιση του ψηφιακού “δικαιώματος μη διατάραξης”, ενώ ζητά την ανάπτυξη “ηθικών ψηφιακών προϊόντων”, που δεν βασίζονται σε δόλιες πρακτικές και εθιστικό σχεδιασμό.

Στην έκθεση, που εγκρίθηκε με 545 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 61 αποχές, οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν για τον εθιστικό χαρακτήρα των διαδικτυακών παιχνιδιών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των υπηρεσιών “streaming” και των διαδικτυακών αγορών, τα οποία “εκμεταλλεύονται ευάλωτα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά για να τραβήξουν την προσοχή τους και να βγάλουν κέρδος από τα δεδομένα τους”.

Πιο αναλυτικά, η σχετική έκθεση ζητά την αξιολόγηση και την απαγόρευση των επιβλαβών εθιστικών τεχνικών χαρακτηριστικών, που δεν καλύπτονται από την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως η απεριόριστη κύλιση, η προεπιλεγμένη αυτόματη αναπαραγωγή, και οι συνεχείς ειδοποιήσεις.

Ηθικός σχεδιασμός

Τονίζοντας την έλλειψη διαφάνειας, που αντιμετωπίζουν καταναλωτές και φορείς, όσον αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες θα πρέπει να υποχρεούνται να αναπτύσσουν ηθικά και δίκαια ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, πραγματοποιώντας το σχεδιασμό τους, χωρίς δόλιες πρακτικές και παραπλανητικά ή εθιστικά χαρακτηριστικά.

Για να μετριαστεί ο εθιστικός χαρακτήρας των πλατφορμών και να ενισχυθούν οι καταναλωτές, η Επιτροπή καλείται να παρουσιάσει ένα ψηφιακό “δικαίωμα μη διατάραξης”. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν, επίσης, η Επιτροπή να δημιουργήσει έναν κατάλογο ορθών πρακτικών σχεδιασμού, όπως η αρχή “σκέψου πριν διαδώσεις” (δηλ. η απενεργοποίηση της κοινοποίησης ως προεπιλογή), η εμφάνιση αναρτήσεων με χρονολογική σειρά, η εξ αρχής επιλογή μεταξύ έγχρωμων ή ασπρόμαυρων εφαρμογών, το αυτόματο κλείδωμα και οι εμφάνιση στοιχείων για τον συνολικό χρόνο χρήσης της οθόνης.

Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

Αν και αναγνωρίζουν τη θετική επίδραση, που μπορούν να έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην κοινωνία, οι ευρωβουλευτές ανησυχούν για τη σωματική, ψυχολογική και υλική βλάβη, που μπορεί να έχει ο εθιστικός σχεδιασμός, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας συγκέντρωσης και γνωστικής ικανότητας, της εξουθένωσης, του άγχους, της κατάθλιψης και της περιορισμένης σωματικής δραστηριότητας.

Ανησυχούν ιδιαίτερα για τον παρατεταμένο αντίκτυπο στην υγεία των ανηλίκων και ζητούν περισσότερες έρευνες σχετικά με τους κινδύνους, που σχετίζονται με τις διαδικτυακές υπηρεσίες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα