Τεχνολογία - Πληροφορική

Στην ψηφιοποίηση εστιάζουν τα πλάνα μετασχηματισμού τους οι ελληνικές εταιρείες

people-work-technology

Τα τελευταία πέντε χρόνια το 86% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα έργο μετασχηματισμού, ενώ περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (54%) έχουν ολοκληρώσει πάνω από δύο. Στο μεταξύ, μία στις δύο επιχειρήσεις (46%) σχεδιάζει να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού, ενώ σχεδόν μία στις δύο επενδύει σημαντικά ποσά και φέτος για την υλοποίηση προγραμμάτων μετασχηματισμού, με το 39% να σκοπεύει να αυξήσει τον σχετικό προϋπολογισμό.

Δύο στις τρεις εταιρείες αναφέρουν ως βασικό κίνητρο για την υλοποίηση ενός προγράμματος μετασχηματισμού την αναδιάρθρωση της επιχείρησης με στόχο την ανάπτυξη, ενώ, ως δεύτερη επιλογή, ακολουθεί η αξιοποίηση των ευκαιριών της ψηφιακής τεχνολογίας (62%).

Αντίθετα, φαίνεται ότι ζητήματα, όπως η βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη και η αποτελεσματική διαχείριση εξωτερικών απειλών, δεν περιλαμβάνονται ακόμη μεταξύ των αναγκών μετασχηματισμού. Στο μεταξύ, μόλις 5% των συμμετεχόντων ανέφεραν την ενεργειακή κρίση ως βασική επιχειρηματική ανάγκη, που οδήγησε στον μετασχηματισμό. 

Αντίστοιχα, 77% των εταιρειών αναφέρει ως βασικό τομέα εστίασης των προγραμμάτων μετασχηματισμού τις επιχειρησιακές λειτουργίες και το 75% την τεχνολογία.

“Οι ελληνικές επιχειρήσεις συνειδητοποιούν τα οφέλη των πρωτοβουλιών μετασχηματισμού, αναγνωρίζουν ότι ο μετασχηματισμός είναι ένα “διαρκές ταξίδι” και δεσμεύουν σημαντικούς πόρους σε προγράμματα μετασχηματισμού”, αναφέρει η τελευταία έρευνα της ΕΥ Ελλάδος για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στη χώρα μας (Transformation Survey Ελλάδα 2023).

Δείκτες οικονομικής απόδοσης

Ως σημαντικότερους δείκτες απόδοσης (KPIs) του μετασχηματισμού, η έρευνα ανέδειξε αυτούς που συνδέονται με την οικονομική απόδοση (70%) και τους πελάτες (60%). Επιπρόσθετα, το 45% θεωρεί τα KPIs, που αφορούν θέματα εργαζόμενων, ως υψηλής σημαντικότητας.

Παράλληλα, δείκτες παρακολούθησης θεμάτων, όπως η διαχείριση κινδύνου και περιβαλλοντικοί δείκτες, είναι χαμηλά στην κατάταξη. “Για να εξασφαλίσουν επιτυχή αποτελέσματα μετασχηματισμού, οι οργανισμοί θα πρέπει να υιοθετήσουν μια πιο ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη προσέγγιση, που θα δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους, να καθορίσουν δείκτες διαχείρισης και να εφαρμόσουν προγράμματα που μετρούν κάθε στάδιο της διαδικασίας μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης, της υιοθέτησης και της απόδοσης της υλοποίησης”, σημειώνει η έρευνα.

Ο ανθρώπινος παράγοντας

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις των προγραμμάτων μετασχηματισμού - κατά την έρευνα - εντοπίζονται, κυρίως, στον ανθρώπινο παράγοντα. Μεταξύ άλλων, τις περισσότερες αναφορές συγκέντρωσαν η κουλτούρα και οι νέοι τρόποι εργασίας (55%), η ομαδική εργασία και η διατμηματική συνεργασία (37%), η αφοσίωση και συμμετοχή των ανθρώπων (32%) και οι ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού (20%).

Η έρευνα έδειξε ότι τα ανώτατα στελέχη φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο θετικά από τα προγράμματα μετασχηματισμού, ενώ οι θετικές επιπτώσεις του μετασχηματισμού στο σύνολο του προσωπικού είναι λιγότερο εμφανείς και καταγράφονται, κυρίως, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

“Τo μετασχηματιστικό ταξίδι των εταιρειών φαίνεται να βρίσκεται ψηλά κυρίως, όμως, στην ατζέντα των υψηλόβαθμων στελεχών, με αποτέλεσμα να μην ενεργοποιούνται εγκαίρως οι εργαζόμενοι τους και να νιώθουν ότι δεν αποκομίζουν οφέλη στην καθημερινότητα της εργασίας τους”, σημειώνει η ΕΥ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα