Τεχνολογία - Πληροφορική

Ποιες προκλήσεις θα αντιμετωπίσουν το 2024 οι επαγγελματίες της πληροφορικής

people_laptops_3

Μια σειρά νέων προκλήσεων αναμένεται να αντιμετωπίσουν το 2024 οι επαγγελματίες του κλάδου της Πληροφορικής, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και σύνθετα επιχειρηματικά προβλήματα συνεχίζουν να αναδύονται.

“Ορισμένες αλλαγές θα τροφοδοτήσουν την καινοτομία, ενώ άλλες θα ωθήσουν τη συζήτηση γύρω από το Generative AI. Επιπρόσθετα, αλλαγές, όπως οι απειλές στον κυβερνοχώρο, θα αναγκάσουν τις εταιρείες να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους στη ρίζα τους”, αναφέρει η Kyndryl, πάροχος υπηρεσιών υποδομής πληροφορικής.

Μία από τις τάσεις, που θα επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πληροφορικής το 2024 και τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι η αυξανόμενη υιοθέτηση των FinOps (Financial Operations). “Οι εταιρείες θα υιοθετούν όλο και περισσότερο τις FinOps για την αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων στο cloud σε υβριδικά και multi-cloud περιβάλλοντα, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο κόστους και συνεργασία μεταξύ οικονομικών, τεχνικών και επιχειρηματικών ομάδων”, αναφέρει η Kyndryl.

Άλλη μια τάση, που θα απασχολήσει την αγορά του ΙΤ, είναι Edge Computing και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Περισσότερες εταιρείες, ιδίως στον τομέα της βιομηχανίας, θα εφαρμόσουν λύσεις ΑΙ για να συλλέγουν τοπικά δεδομένα και να καταστήσουν της λειτουργίες τους πιο αποδοτικές στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, όπως το κόστος, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η εργασία.

Προκλήσεις στην κυβερνοασφάλεια

Η άνοδος του Generative AI θα φέρει προκλήσεις και ευκαιρίες στην κυβερνοασφάλεια, απαιτώντας βελτιωμένη διαχείριση ταυτοποίησης και πρόσβασης και επαναξιολόγηση των παραδοσιακών μοντέλων ασφάλειας, ενώ παράλληλα θα αυτοματοποιήσει εργασίες ρουτίνας και θα ενισχύσει την παραγωγικότητα.

Έτερη τάση, που θα απασχολήσει τον κλάδο και το 2024 και τα επόμενα χρόνια, είναι η ισχυρή διακυβέρνηση δεδομένων (Data Governance). “Η έμφαση θα δοθεί σε ισχυρά προγράμματα διακυβέρνησης data, καθώς η υψηλής ποιότητας τεχνητή νοημοσύνη εξαρτάται από υψηλής ποιότητας δεδομένα. Οι επιχειρήσεις θα αναζητήσουν συνεργασίες και εκσυγχρονισμένες πλατφόρμες για την ενσωμάτωση της δημιουργικής ΑΙ σε ποικίλες πηγές δεδομένων”, σχολιάζει η εταιρεία.

Ψηφιακοί χώροι εργασίας

Και το 2024, την αγορά της Πληροφορικής θα απασχολήσουν, επίσης, οι εξελίξεις πέριξ των ψηφιακών χώρων εργασίας. “Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων και των πελατών μέσω τεχνολογιών ψηφιακού χώρου εργασίας, συνδέοντας στενότερα την πληροφορική με τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού και τις λειτουργίες που αφορούν τους πελάτες”, αναφέρει η Kyndryl.

Τέλος, ο κλάδος θα δώσει το 2024 έμφαση στις δεξιότητες Legacy Συστημάτων (Mainframe), καθώς οι επιχειρήσεις θέτουν ως προτεραιότητα τη διαχείριση και τον εκσυγχρονισμό των legacy συστημάτων, αντιμετωπίζοντας τα κενά δεξιοτήτων και εξασφαλίζοντας την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη με τις υπάρχουσες εφαρμογές.  

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα