Τεχνολογία - Πληροφορική

Πάνω από 5,1 τρισ.δολ. θα επενδύσει ο πλανήτης στην τεχνολογία το 2024

treasury-technology

Αυξανόμενες, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία του υψηλού πληθωρισμού, των υψηλών επιτοκίων και της διάχυτης αβεβαιότητας, αλλά και των γεωπολιτικών συγκρούσεων, βαίνουν οι τεχνολογίες επενδύσεις. Οι παγκόσμιες δαπάνες πληροφορικής αναμένεται να ανέλθουν συνολικά σε 5,1 τρισ. δολ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση 8% έναντι του 2023, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη πρόβλεψη της Gartner, Inc. 

Σύμφωνα με τους αναλυτές, ενώ η γενετική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI) δεν έχει ακόμη σημαντική επίδραση στις δαπάνες πληροφορικής, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ευρύτερα υποστηρίζουν τη συνολική αύξηση των δαπανών πληροφορικής. «Οι επενδύσεις AI υποστηρίζουν την αύξηση των δαπανών πληροφορικής, αλλά οι επιπτώσεις του GenAI δεν θα γίνουν αισθητές έως το 2025» σημειώνει χαρακτηριστικά η Gartner.

Όπως παρατηρεί η εταιρεία ερευνών, ενώ το 2023 και το 2024, πολύ λίγες δαπάνες πληροφορικής θα συνδέονται με το GenAI, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη και στον αυτοματισμό, για να αυξήσουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και να γεφυρώσουν το κενό ταλέντων πληροφορικής. 

«Οι CIOs αναγνωρίζουν ότι τα σημερινά έργα τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της στρατηγικής τους, πριν το GenAI γίνει τμήμα των προϋπολογισμών τους στον τομέα του ΙΤ από το 2025» τονίζει η εταιρεία ερευνών. 

dapanes_it_2024


«Βασιλιάς» των δαπανών το λογισμικό

Οι κατηγορίες του Λογισμικού και των Υπηρεσιών Πληροφορικής αναμένεται να καταγράψουν διψήφια ανάπτυξη το 2024, κυρίως λόγω των δαπανών στο cloud. Οι παγκόσμιες δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες cloud προβλέπεται να αυξηθούν κατά 20,4% το 2024, και -όπως και το 2023- η πηγή ανάπτυξης θα είναι ο συνδυασμός των αυξήσεων των τιμών των προμηθευτών cloud και της αυξημένης χρήσης. 

Στο μεταξύ, ενώ η επίδραση του πληθωρισμού τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις μάστιζε την αγορά συσκευών καθ' όλη τη διάρκεια του 2022 και του 2023, οι δαπάνες για συσκευές θα αρχίσουν να ανακάμπτουν μέτρια το 2024, αυξανόμενες κατά 4,8%.

Δαπάνες για κυβερνοασφάλεια 

Οι δαπάνες για την κυβερνοασφάλεια οδηγούν επίσης στην ανάπτυξη στον τομέα του λογισμικού. Στην έρευνα του 2024 Gartner CIO and Technology Executive Survey, το 80% των CIO ανέφερε ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο/την ασφάλεια των πληροφοριών το 2024.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε έναν νέο φόβο ασφαλείας στις επιχειρήσεις με την Gartner να προβλέπει διψήφια ανάπτυξη σε όλα τα τμήματα των δαπανών για την ασφάλεια των επιχειρήσεων το 2024.

«Σήμερα οι CIOs καθυστερούν ορισμένες δαπάνες πληροφορικής, καθώς οι επιχειρήσεις μετατοπίζουν το ενδιαφέρον τους στον έλεγχο του κόστους, την αποτελεσματικότητα και την αυτοματοποίηση, ενώ περιορίζουν τις πρωτοβουλίες πληροφορικής που θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να προσφέρουν αποδόσεις» καταλήγει η Gartner στη σχετική ανάλυσή της.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα