ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "3D BODY SCANNING AND VIRTUAL TRY-ON SYSTEMS", 24-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003

Εντός Ελλάδας

Image not found

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "3D BODY SCANNING AND VIRTUAL TRY-ON SYSTEMS", 24-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003

Έναρξη 09:00 - Λήξη 20:00
2
Tο Ινστιτούτο Σωματομετρίας διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα "Συστήματα Τρισδιάστατης Σάρωσης Ανθρώπινου Σώματος και Εικονικής Προσομοίωσης Ενδυμάτων (3d Body Scanning And Virtual Try-On Systems)".

Το συνέδριο διοργανώνεται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Eurasia-Tex (Strengthening ASIAN-EUROPEAN partnership and co-operation through enabling technologies for the Textile & Clothing sector), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Πρόγραμμα Asia IT&C. Το έργο έχει θέσει ως κύριο αντικείμενο την ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που αφορούν στην Εικονική Προσομοίωση Ενδυμάτων (Virtual Try-On) και στην Τρισδιάστατη Σάρωση Σώματος (3D Body Scanning).

Το συνέδριο θα τιμήσουν με την παρουσία τους ακαδημαϊκοί, ερευνητές, καθώς και εκπρόσωποι εταιριών πληροφορικής από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Κίνα. Συνοπτικά τα θέματα τα οποία θα παρουσιαστούν στο συνέδριο είναι τα εξής:
- Τεχνολογίες Virtual Try On
- Δημιουργία Online καταστημάτων ένδυσης
- Προσομοίωση ενδυμάτων και Walking Avatars
- Ανθρωπομετρία και παρουσίαση σωμάτων σε 3D
- Εικονική εφαρμογή (fitting) ενδυμάτων
- Παρουσίαση των τρισδιάστατων σαρωτών σώματος (3D scanners)
- Χρήση νέων τεχνολογιών σάρωσης π.χ. Ultrasound
- Αναλύσεις κι αποτελέσματα σωματομετρικών ερευνών στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία και την Κίνα.
- Automatic Pre-Positioning and Realtime 3D Visualization of Garments
- 3D to 2D Flattening
- Δημιουργικές λύσεις για “Future Fashion Concepts”
- Εφαρμογή της έννοιας του Virtual Manufacturing στον κλάδο της ένδυσης

Παράλληλα, στα πλαίσια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση προϊόντων από εταιρίες πληροφορικής οι οποίες παρέχουν συστήματα και εφαρμογές σχετικά με την Εικονική Προσομοίωση Ενδυμάτων (Virtual Try-On) και την Τρισδιάστατη Σάρωση Σώματος (3D Body Scanning).

Τόπος διεξαγωγής:
Συνεδριακό Κέντρο Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 11144, Αθήνα

Χρόνος διεξαγωγής:
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2003
- 1η ημέρα συνεδρίου με θέμα «Virtual Try-On»: 09:00 - 13:30
- Ημερίδα για τον κλάδο της ένδυσης: 15:00 - 20:00

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2003
- 2η ημέρα συνεδρίου με θέμα «3D Body Scanning»: 09:00 - 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Ινστιτούτο Σωματομετρίας, Ερμού 51, Αθήνα, τηλ. 210 3234811, 210 3223979, φαξ 210 3239159, e-mail: ntina@edigrac.gr ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eurasia-tex.net.