Σεμινάριο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών των Ηνωμένων Εθνών

Εκτός Ελλάδας

Image not found
-

Σεμινάριο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών των Ηνωμένων Εθνών

Έναρξη 09:30 - Λήξη 17:00
Νέα Υόρκη

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το European Union Procurement Forum (EUPF), το οποίο ιδρύθηκε το 2003 και λειτουργεί ως άτυπο συντονιστικό όργανο για την προώθηση της συμμετοχής επιχειρήσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε. στο σύστημα προμηθειών των Οργανισμών που υπάγονται στα Ηνωμένα Έθνη, διοργανώνει στις 20 και 21 Απριλίου στη Νέα Υόρκη το 6ο ετήσιο σεμινάριο με αντικείμενο τις διαδικασίες, τους κανόνες λειτουργίας και το σύστημα εν γένει προμηθειών των Οργανισμών του ΟΗΕ.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου προβλέπεται να λάβουν χώρα:
α)   συνοπτικές παρουσιάσεις από τους αρμοδίους εκπροσώπους για θέματα προμηθειών, ειδικευμένων Οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών (UN, UNOPS, UNPD, UNICEF UNPD, UNHCR, WFP, FAO και UNRWA).
β)   ομάδες εργασίας για εξειδικευμένα θέματα (ανάλογα με το ενδιαφέρον και τα αιτήματα εταιριών που θα συμμετάσχουν), οι οποίες θα επικεντρωθούν σε πρακτικές οδηγίες για την πρόσβαση και συμμετοχή στις προμήθειες των ανωτέρων Οργανισμών.
γ)   ατομικές συναντήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων με τους αρμόδιους εκπροσώπους για θέματα προμηθειών των εν λόγω Οργανισμών.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 875 δολ. ΗΠΑ (550 δολ. για τυχόν δεύτερο εκπρόσωπο της ίδιας επιχείρησης) ή σε 725 δολ. για όσες εταιρίες εγγραφούν μέχρι τις 16 Μαρτίου. Η προθεσμία εγγραφής για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να λάβουν μέρος σε ατομικές συναντήσεις με εκπροσώπους για θέματα προμηθειών Οργανισμών του ΟΗΕ λήγει στις 23 Φεβρουαρίου.

Σημειωτέον ότι, λόγω του προβλεπόμενου αριθμητικού περιορισμού (80 επιχειρήσεις) για ατομικές συναντήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής το συντομότερο δυνατόν. Επιπλέον, προβλέπεται ότι εάν ο αριθμός των αιτουμένων ατομικών συναντήσεων είναι μεγαλύτερος του αναμενομένου, θα προγραμματιστούν πρόσθετες συναντήσεις και στις 22 Απριλίου (κατά τις πρωϊνές ώρες). Για όσες από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες δεν καταστεί δυνατή η διοργάνωση δύο τουλάχιστον ατομικών συναντήσεων, υφίσταται δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής τους και επιστροφής του καταβληθέντος ποσού, μετά από αφαίρεση 50 δολ. για τα έξοδα εγγραφής.

Η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να υποβληθεί απευθείας στους εκπροσώπους του EUPF μέσω της ιστοσελίδας www.eupf.org και registration@eupf.org με παράλληλη κοινοποίηση στο Γραφείο ΟΗΕ Νέας Υόρκης (greektradeoffice@aol.com / 1-212-5932278).