Σεμινάριο επιμόρφωσης: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Εντός Ελλάδας

Image not found
-

Σεμινάριο επιμόρφωσης: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Έναρξη 17:00 - Λήξη 21:00
Αθήνα

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου -- Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα:

WORKSHOP: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Ο Σχεδιασμός -- Η Στρατολόγηση -- Η Επιλογή -- Η Πρόσληψη -- Η Συνέντευξη -- Η Προσαρμογή -- Η Αξιολόγηση της απόδοσης & οι αμοιβές των εργαζομένων

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τα οποία ασχολούνται με τον σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού, την στρατολόγηση, τις συνεντεύξεις και τις προσλήψεις του ανθρώπινου δυναμικού. Κατʼ εξοχήν απευθύνεται σε υπεύθυνους τμημάτων ανθρώπινων πόρων και του τμήματος προσωπικού.

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο θα βοηθήσει τα παραπάνω στελέχη να κάνουν τον σωστό σχεδιασμό, τις σωστές επιλογές και την αντικειμενική αξιολόγηση των εργαζομένων, να διαβλέψουν με ακρίβεια τις πιθανότητες παραμονής τους στην επιχείρηση, να βοηθήσουν τους νέο -- προσληφθέντες να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, ούτως ώστε να ενταχθούν ευκολότερα στην κουλτούρα της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Αποβλέπει επίσης, στην καλύτερη αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, την παροχή κινήτρων μέσα από αντικειμενικά συστήματα αμοιβών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 > Ο σχεδιασμός:

- Ο σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού καλείται να απαντήσει σε δύο στρατηγικής σημασίας ερωτήματα:

1. Πόσους εργαζόμενους χρειαζόμαστε στην επιχείρηση και 2. Τι είδους εργαζόμενους χρειαζόμαστε;  > Η στρατολόγηση:

- Το ταίριασμα του εργαζόμενου με την προσφερόμενη θέση εργασίας

- Ο σχεδιασμός της στρατολόγησης

- Η αξιολόγηση των διαθέσιμων μέσων για τη στρατολόγηση

- Η δημιουργία δεξαμενών με βιογραφικά υποψήφιων εργαζομένων  > Η επιλογή:

- Ο σχεδιασμός της επιλογής

- Το ξεκαθάρισμα και η αξιολόγηση των βιογραφικών

- Πώς να προσλάβω τους καλύτερους;

- Τα κριτήρια

- Η συνέντευξη:

- Γιατί η συνέντευξη είναι σημαντική;

- Τα πλεονεκτήματα της σωστής επιλογής

- Χαρακτηριστικά της καλής συνέντευξης

- Τα βήματα της καλά δομημένης συνέντευξης

- Τομείς που πρέπει να καλύψει η συνέντευξη

- Βελτιώνω τις δεξιότητές μου στις συνεντεύξεις > Η πρόσληψη και η αφομοίωση:

- Μετά τη συνέντευξη, η πρώτη μέρα του νέου εργαζόμενου

- Δίνουμε έμφαση στην ολοκληρωμένη αφομοίωση των νέων

- Τι να κάνουμε;

- Μερικές σκέψεις

 > Η αξιολόγηση της απόδοσης των νέων εργαζομένων:

- Συστήματα στήριξης της απόδοσης

- Τα εργασιακά βοηθήματα για την καλύτερη απόδοση

- Που χρειάζονται τα συστήματα στήριξης των νέων

- Τι να κάνετε;

 > Τα συστήματα αμοιβών των εργαζομένων:

- Το κτίσιμο ενός συστήματος αμοιβών

- Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις αμοιβές

- Τι πρέπει να περιέχει ένα σύστημα αμοιβών

Εισηγητής: ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ

Msc. in Economics, Postgraduate Diploma in Management Studies, M.Sc. στη Μικρο και Μακρο-οικονομία, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργάνωσης και Διοίκησης, Project Manager, Εισηγητής Σεμιναρίων και Workshops με 20ετή εμπειρία, τ. Διοικητικός Δ/ντής Εταιρείας Πετρελαίων, τ. Σύμβουλος Οικονομολόγος στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, μέλος του Βρετανικού Ινστιτούτου Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα και έχει μεταφράσει το βιβλίο "Getting Things Done".

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου 2008 Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα) Αξία συμμετοχής: 250 (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%) Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00 - 21:00

Πρόσκληση σε μορφή