1o Επιχειρηματικό Συνέδριο Αναπτυξιακού Προγράμματος Ηνωμένων Εθνών (UNDP) – Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών

Εντός Ελλάδας

Image not found

1o Επιχειρηματικό Συνέδριο Αναπτυξιακού Προγράμματος Ηνωμένων Εθνών (UNDP) – Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών

Έναρξη 09:30 - Λήξη 18:00
Royal Olympic Hotel (Αθανασίου Διάκου 28-34) Αθήνα

«ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ KAI ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) σας προσκαλούν σε Forum σχετικά με τις «Ευκαιρίες Επιχειρηματικής Δραστηριότητας από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις στην Ανατολική Ευρώπη και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009 και από τις 9:30 μέχρι τις 18:00, στο Royal Olympic Hotel (Αθανασίου Διάκου 28-34).

Το Forum απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριότητα αναφορικά με:

1.     Παράδοση αγαθών και υπηρεσιών που στοχεύουν στα τμήματα αγοράς με τα χαμηλότερα εισοδήματα – δηλ. καλύπτουν τις ανάγκες των πληθυσμών με χαμηλό εισόδημα σε προσιτές τιμές. Τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες θα καλύπτουν κατά κύριο λόγο τους ακόλουθους τομείς: συσκευασμένα προϊόντα, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες πληροφορικής, ενέργεια, διαχείριση αποβλήτων κ.τ.λ.. 
2.     Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από τους ακόλουθους τομείς: γεωργία, δασοκομία, συσκευασμένα προϊόντα, υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής κ.τ.λ..
3.     Επενδύσεις στη μεταποίηση και στην παροχή υπηρεσιών έντασης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των Συμπράξεων Δημόσιου–Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στους ακόλουθους τομείς: επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, μεταποίηση ξύλου, δομικά υλικά, κατασκευή δρόμων και κτιρίων μέσω ΣΔΙΤ και τουρισμός.

Η εκδήλωση στοχεύει στη διερεύνηση των επιχειρηματικών ευκαιριών και την προώθηση των επενδύσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται από ελληνικές επιχειρήσεις και ασκούν θετική επίδραση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας. Η εκδήλωση έχει σχεδιαστεί ως μια μοναδική πλατφόρμα που θα φέρει σε επαφή τους εκπροσώπους του UNDP (“UNDP business brokers”), τους εκπροσώπους των υπηρεσιών προώθησης επενδύσεων και την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο το διάλογο σχετικά με τις ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας στις προαναφερθείσες χώρες.

Για την πληρέστερη κατανόηση του τύπου των επιχειρηματικών ευκαιριών που η εν λόγω εκδήλωση προσπαθεί να προωθήσει και να διευκολύνει, τα Παραρτήματα 1 και 2 αυτού του πληροφοριακού υλικού παρέχουν σχετικά παραδείγματα που έχουν ήδη προκύψει από τη διαμεσολάβηση των “UNDP business brokers” στην περιοχή, καθώς και ένα σύνολο τρεχουσών ευκαιριών, ταξινομημένων κατά κατηγορία.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΤΕ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ:

α)     Την απόκτηση πληροφόρησης για τρέχοντα επιχειρηματικά έργα, τα οποία συνδυάζουν τις κερδοφόρες δραστηριότητες με τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή.  
β) Την ενημέρωση σχετικά με ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας και επενδύσεις στους ακόλουθους τομείς: Γεωργία, Ενέργεια και Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνίες, Κατασκευές, Υφαντουργία και Τουρισμός.
γ)     Tην πραγματοποίηση προκαθορισμένων συναντήσεων “face-to-face” (ανά χώρα ενδιαφέροντος) με “UNDP business brokers” και εκπροσώπους των Οργανισμών Προώθησης Επενδύσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και διαθέτουν άριστη γνώση του πλαισίου, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των βασικών φορέων της κάθε χώρας.
δ)     Tη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο οι “UNDP business brokers” και οι εκπρόσωποι των Οργανισμών Προώθησης Επενδύσεων μπορούν να διευκολύνουν τα επενδυτικά σας σχέδια.
ε)     Tις εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τους “UNDP business brokers” με τη λήξη της εκδήλωσης, καθώς θα επιδιώκεται:

•      Γνωριμία με τοπικούς επιχειρηματικούς εταίρους, εκπροσώπους κυβερνήσεων (εθνικό και περιφερειακό επίπεδο), υπηρεσίες προώθησης επενδύσεων, παρόχους υπηρεσιών και άλλους συνεργάτες.
•      Διευκόλυνση των διασυνδέσεων ανάμεσα σε επενδυτές και σε πιθανούς τοπικούς προμηθευτές.
•      Παροχή πληροφόρησης για συγκεκριμένες χώρες και τομείς (κατόπιν σχετικού αιτήματος).
•      Υποστήριξη σε οργανωτικό επίπεδο για τη διασφάλιση της αγοράς των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών από τους κύριους εμπλεκόμενους φορείς και εντοπισμός ενδεχομένων εμποδίων υλοποίησης.

Οι εταιρίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, θα πρέπει να συμπληρώσουν την Φόρμα Συμμετοχής και να την επαναπροωθήσουν μέχρι τις 16 Μαρτίου 2009. Κάθε εταιρεία θα ενημερωθεί για το ακριβές πρόγραμμα των επαφών της ξεχωριστά μέσω e-mail.

Ατζέντα εκδήλωσης
Πρόσκληση
Παράρτημα 1
Παράρτημα 2